Notaristelefoon: bel met ons telefoonteam voor € 0,80 per minuut

De Notaristelefoon is de publieksinformatielijn van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). U kunt bij de Notaristelefoon terecht voor al uw algemene vragen over erfenissen, testamenten, schenkingen, het kopen van een woning, huwelijkse voorwaarden enzovoorts.  

De medewerkers van de Notaristelefoon kunnen geen second opinion geven; zij horen namelijk alleen uw kant van het verhaal. Bij meer gedetailleerde vragen verwijzen zij u door naar een notaris.

Bereikbaarheid
De Notaristelefoon is iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot 14.00 uur, telefoon 0900 3469393.
Dit informatienummer kost 80 eurocent per minuut, met een starttarief van 4,54 eurocent, met een maximum van 40 euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten.

Een deskundig telefoonteam
Het telefoonteam dat voor u klaarstaat bestaat uit (oud-)notarissen met jarenlange praktijkervaring en uitgebreide kennis over alle notariële onderwerpen. Wij zijn geen call center in de gebruikelijke zin van het woord, maar een team gemotiveerde vrijwilligers dat u graag op weg helpt bij notariële vragen.

Algemene voorwaarden
Op het gebruik van het 0900-nummer van de Notaristelefoon zijn de Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten, opgesteld door de NVI-Branchevereniging Betaalde Content, van toepassing. 

Veelgestelde vragen
Voor u de Notaristelefoon belt, kunt u ook kijken of de Notaristelefoon uw vraag al eens heeft beantwoord. Hieronder vindt u per rubriek de veelgestelde vragen en antwoorden.

 

Vragen? Bel de Notaristelefoon: 0900 346 9393 (€0,80 / minuut)
Iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot 14.00 uur
'Ik kreeg niet alleen antwoord op mijn vraag, maar ook een paar tips!'
april 2016
'Het is mij nu duidelijk.'
'In mijn situatie is beneficiair aanvaarden toch beter dan verwerpen.' maart 2016
'Met dit gesprek is mijn ongerustheid over de gevolgen van een erfenis weggenomen.'
maart 2016