Schade door handelwijze notaris:
civiele rechter

Hebt u schade geleden door het handelen van de (kandidaat-)notaris en wilt u de (kandidaat-)notaris hiervoor aansprakelijk stellen? En eist u een schadevergoeding? Als u een notariskantoor wilt dagvaarden en een uitspraak van de civiele rechter wilt, is het verstandig om advies in te winnen bij een advocaat of andere deskundige.

Kosten van een rechtszaak

Als u een rechtszaak wilt voeren, betaalt u griffierechten voor de behandeling door de rechter en eventuele kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze wilt inschakelen. Houd er ook rekening mee dat de rechter kan bepalen dat de verliezende partij (u of het notariskantoor) de proceskosten (of een gedeelte hiervan) die de winnende partij heeft gemaakt moet betalen. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.

Mediation/schikking

Het kan zijn dat u en de (kandidaat-)notaris er tijdens de gerechtelijke procedure alsnog samen uitkomen. U kunt een schikking treffen of via mediation tot een oplossing komen. Eventueel kan de rechter de gemaakte afspraken vastleggen in een uitspraak.

Uitspraak van de rechter

Komt het tot een uitspraak van de rechter? De rechter kan in zijn uitspraak uw vordering toewijzen of afwijzen. In het vonnis leest u hoe de rechter tot deze uitspraak is gekomen.

Kijk voor meer informatie op rechtspraak.nl

Inschakelen geschillencommissie

Kijk voordat u aan bovenstaande gerechtelijke procedure begint of u uw klacht of geschil wilt/kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat.