Hoe maak ik een levenstestament of volmacht en wie kan dit inzien?

U kunt zelf een levenstestament of volmacht opstellen. Dat noemen we een onderhandse akte. Vastleggen in een notariële akte heeft meerwaarde. De notaris geeft u advies over de mogelijkheden in uw situatie en controleert of u wilsbekwaam bent. Door deze controle is het levenstestament betrouwbaarder. Zo staat achteraf vast dat u geestelijk in staat was te bepalen zoals u heeft gedaan. Bij twijfel vraagt de notaris advies bij een onafhankelijk arts.
De notaris bewaart de notariële akte in de kluis. U ontvangt een afschrift en bepaalt wie er verder een afschrift mogen ontvangen. Op die manier weten ook anderen van uw wensen af. De bank vindt het prettig als u laat weten dat u een levenstestament of volmacht hebt gemaakt. Dat voorkomt later problemen.

Geldigheid
Hebt u eenmaal bij de notaris een levenstestament of volmacht laten maken, dan blijft dat altijd geldig. Via de notaris kunt u uw levenstestament of volmacht altijd laten aanpassen. Het is verstandig om eens in de zoveel tijd te toetsen of uw levenstestament of volmacht nog past bij uw huidige wensen en situatie. Uw notaris adviseert u graag over eventuele aanpassingen. 

Centraal Levenstestamentenregister
De notaris kan uw levenstestament of volmacht aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Dit geeft de zekerheid dat iedereen die dat mag, kan achterhalen of u een levenstestament of volmacht hebt opgesteld. Bij het CLTR kunt u navragen of iemand een levenstestament of volmacht heeft gemaakt. Alleen notarissen kunnen dit register inzien. In dit register staat alleen of er een levenstestament of volmacht is gemaakt. Er staat dus niet in wat de inhoud is van deze akte.

 
<< Terug naar het vragenoverzicht ‘levenstestament en volmacht’