Hoe bescherm ik de financiële positie van mijn kinderen?

In uw testament kunt u de positie van uw kinderen versterken ten opzichte van uw partner. Bijvoorbeeld als er stiefouders in het spel zijn.

Positie partner en kinderen in het erfrecht
Volgens het erfrecht krijgen kinderen hun erfdeel pas in handen als uw partner (gehuwd/geregistreerd partnerschap) overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering terechtkomt. Tot die tijd kan uw partner gebruikmaken van hun erfenis. De kinderen hebben een 'vordering' of 'claim' op uw partner. Wilt u hiervan afwijken? Dat kan met een testament.

Bepaalde spullen zekerstellen voor uw kinderen
Volgens de wettelijke verdeling krijgen kinderen na uw overlijden geen spullen uit uw nalatenschap. Zij krijgen pas wat als uw partner is overleden. Het wilsrecht geeft een kind met een stiefouder het recht om spullen uit uw nalatenschap op te eisen bij de (stief)ouder. Wilt u dat uw kind al direct bij uw overlijden bepaalde spullen krijgt? Dan regelt u dat in uw testament.

Kinderen krijgen geld bij hertrouwen partner
Wilt u dat uw kinderen hun geld uit uw nalatenschap krijgen als uw partner na uw overlijden hertrouwt? Dat regelt u in uw testament. Kinderen kunnen op dat moment ook hun wilsrechten uitoefenen als ze bepaalde spullen willen hebben.

Kinderen erven, partner krijgt vruchtgebruik
Heeft u kinderen uit een eerder huwelijk? En bent u hertrouwd? Dan stelt u de erfenis voor uw kinderen veilig door uw nieuwe partner 'vruchtgebruik' te geven. U bepaalt in uw testament wanneer het vruchtgebruik eindigt. Bijvoorbeeld als uw partner hertrouwt, naar een verzorgingshuis gaat of pas als hij of zij overlijdt. Dan gaat uw nalatenschap naar de kinderen.

Partner erft met uitsluitingsclausule
Stel dat uw partner na uw overlijden hertrouwt en weer gaat scheiden of overlijdt. Dan krijgt de nieuwe partner van uw partner een deel van uw nalatenschap als u uw partner tot erfgenaam had benoemd. Dat voorkomt u met een bepaling in uw testament. We noemen zo'n bepaling 'uitsluitingsclausule'.
 

<< Terug naar het vragenoverzicht 'nalatenschap regelen'