Hoe bescherm ik de positie van mijn (wettige) partner?

In een testament kunt u de positie van uw partner ten opzichte van uw kinderen zeker stellen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat uw partner in het huis kan blijven wonen. U kunt ook regelen dat uw kind pas na het overlijden van uw partner aanspraak kan maken op zijn erfdeel.

Kinderen erven, partner krijgt vruchtgebruik
Wilt u dat uw partner na uw overlijden ongestoord in het huis kan blijven wonen, maar dat het huis uiteindelijk naar uw kinderen of iemand anders gaat? Dan kunt u 'vruchtgebruik' instellen. Uw kinderen worden dan eigenaar van het huis, uw geld of andere bezittingen. Uw partner kan (binnen redelijke grenzen) gebruik van maken van de erfenis. U bepaalt wanneer het vruchtgebruik eindigt. Bijvoorbeeld als uw partner hertrouwt, als uw partner naar een verzorgingshuis gaat of als hij overlijdt.

Stiefouder? Wilsrechten kinderen opheffen of beperken
Volgens de wettelijke verdeling krijgen kinderen na uw overlijden geen spullen uit uw nalatenschap. Zij krijgen pas wat als uw partner is overleden. Zijn er stiefouders in het spel (omdat u hertrouwd bent of uw partner na uw overlijden hertrouwt)? Dan kunnen uw kinderen eerder spullen claimen door hun wilsrechten in te roepen.

Wilsrechten zijn bedoeld om bepaalde goederen van de erfenis zeker te stellen en om te voorkomen dat familiestukken via een stiefouder uit de familie verdwijnen. Wilsrechten kunnen lastig zijn voor de langstlevende partner. In uw testament kunt u de wilsrechten van uw kinderen daarom opheffen of beperken.

U kunt de wilsrechten van uw kinderen ook uitbreiden. Daarmee beschermt u de positie van uw kinderen ten opzichte van de stiefouder.

Zie ook: Hoe bescherm ik de financiële positie van mijn kinderen?

Kind onterfd? Niet-opeisbaarheidsclausule
Ook kinderen die u heeft onterfd, hebben recht op een deel van uw nalatenschap. Dat is hun 'legitieme portie'. Met een niet-opeisbaarheidsclausule regelt u dat het onterfde kind zijn legitieme portie pas krijgt als uw partner is overleden. Staat er in het testament niets over de niet-opeisbaarheid? Dan kan het onterfde kind zijn legitieme portie meteen na uw overlijden opeisen.

Zie ook: Hoe onterf ik mijn kind?

 
<< Terug naar het vragenoverzicht 'nalatenschap regelen'