Hoe laat ik iets na aan mijn stiefkinderen?

In uw testament kunt u bepalen dat uw stiefkinderen meedelen in de wettelijke verdeling van uw nalatenschap.

Wilt u dat uw stiefkinderen evenveel krijgen als uw eigen kinderen? Dan neemt u in uw testament een bepaling op dat ze meedoen in de wettelijke verdeling.

Uw stiefkinderen hebben dan recht op hetzelfde deel als uw eigen kinderen. U kunt ze ook tot erfgenaam benoemen voor een kleiner of groter deel dan uw eigen kinderen. Stiefkinderen betalen even veel erfbelasting als eigen kinderen.

Zie ook: Wat is de wettelijke verdeling tussen partner en kinderen?
 

<< Terug naar het vragenoverzicht 'nalatenschap regelen'