Hoe verminder ik erfbelasting of eigen bijdrage zorginstelling?

In uw testament kunt u regelen dat uw erfgenamen minder erfbelasting hoeven te betalen. Ook de hoogte van de eigen bijdrage voor de zorginstelling kunt u verminderen door bepalingen in uw testament.

Erfbelasting partner verminderen
Met een 'tweetrapstestament' kunt u uw partner benoemen tot enige erfgenaam en bepalen dat uw kinderen daarna uw erfgenaam zijn. Uw partner mag alles doen met uw nalatenschap: het huis verkopen of het geld uitgeven. In uw testament neemt u een bepaling op dat uw kinderen pas erven als uw partner is overleden. Uw partner profiteert van een hoge belastingvrije voet. De kinderen betalen belasting over het deel van de erfenis dat nog over is. Vraag de notaris of deze regeling in uw situatie fiscaal gunstig is.

Als uw partner en u (bijna) gelijktijdig overlijden
Als twee partners tegelijkertijd overlijden (bijvoorbeeld in een verkeersongeluk), erven ze niet van elkaar. Deze regel voorkomt dat uw erfgenamen (bijvoorbeeld uw kinderen) twee keer erfbelasting moeten betalen over dezelfde nalatenschap. In uw testament kunt u bepalen dat deze regeling ook geldt als uw partner en u kort na elkaar overlijden. Dan krijgen uw erfgenamen geen dubbele heffing van de erfbelasting.

Eigen bijdrage voor de zorginstelling verminderen
De eigen bijdrage voor de zorginstelling is afhankelijk van het spaargeld en inkomsten van uw partner. Ook het vermogen dat u nalaat hoort daarbij. Er zijn drie manieren om de eigen bijdrage te verkleinen:

  • laat uw kinderen direct na uw overlijden een som geld na
  • schenk uw kinderen geld voordat u overlijdt. Begin hier ruim op tijd mee, want schenkingen in het half jaar voor uw overlijden tellen als erfenis
  • heeft u een testament met vruchtgebruik? Dan kan uw partner vaak in het huis blijven wonen, zonder dat de kinderen al aanspraak kunnen maken op hun deel van uw erfenis. Kies dan als einddatum voor het vruchtgebruik het moment dat uw partner naar een zorginstelling gaat.
     

<< Terug naar het vragenoverzicht 'nalatenschap regelen'