Kan ik een schenking aan mijn ene kind 'rechttrekken' met de erfenis voor het andere?

In uw testament kunt u regelen dat uw ene kind meer krijgt dan het andere en zo de kinderen in totaal ongeveer evenveel geven.

Soms helpt u een kind tijdens uw leven met een flinke som geld. Bijvoorbeeld voor de koop van een huis. Of startkapitaal voor een onderneming. Als een ander kind uw geld nog niet nodig had, kunt u het verschil goedmaken in uw testament.
 

<< Terug naar het vragenoverzicht 'nalatenschap regelen'