Moet ik voor het ondertekenen van de akte naar de notaris toe?

Veel aktes kunnen via een volmacht worden getekend, zodat u niet naar het notariskantoor hoeft te komen. Denk aan de verkoop van uw huis. Wettelijk gezien mag dat niet bij alle akten.

Bij het kopen van een huis, de hypotheekakte of het tekenen van een testament moet u altijd naar de notaris. De reden is dat de notaris voordat u tekent moet toetsen of u de inhoud van de akte begrijpt en het hiermee eens bent. En dat u daadwerkelijk zelf en uit vrije wil uw handtekening plaatst. Deze handelingen zijn nodig om te voorkomen dat uw akte ongeldig kan worden verklaard.

Bent u vanwege gezondheidsklachten niet in staat naar kantoor te komen, dan kunt u met uw notaris bespreken op welke wijze ondertekening van de akte wel mogelijk is. Informeer bij uw notariskantoor wat de mogelijkheden zijn.

Meer nieuws over de volgende onderwerpen

corona