Offerte van de notaris

Met een offerte krijgt u een beeld van de te verwachten notariskosten zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Hieronder ziet u enkele aandachtspunten waar u op kunt letten en waar u nadere informatie over kunt vragen bij de notaris.

Algemene aandachtspunten 

 • De notaris stelt zijn honorarium vast aan de hand van de concrete omstandigheden van de uitgevoerde opdracht. De hoogte van het honorarium is afhankelijk van: 

  > de bestede tijd;
  > de kwalificaties van betrokkenen bij de uitvoering van de opdracht; 
  > benodigde specialisatie; 
  > gevraagde spoedbehandeling; 
  > het financiële belang van de zaak.

 • Op de offerte van de notaris staan werkzaamheden die deels vastliggen op grond van zijn wettelijke taak. Dit zijn de gebruikelijke (standaard) werkzaamheden. Het bedrag van de offerte hoort deze werkzaamheden in ieder geval te dekken. De offerte moet verder duidelijk maken welke werkzaamheden het kantoor 'gebruikelijk' noemt en welke 'extra' of 'aanvullend' zijn.

 • Het is voor u van belang om te weten wat de financiële gevolgen zijn als de notaris (naast de gebruikelijke werkzaamheden) extra of vervolgwerkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden zijn het gevolg van bijzondere omstandigheden in uw situatie, maar u kunt ook specifiek om extra werkzaamheden hebben gevraagd.

 • Het is van belang dat u let op de bijkomende kosten. Zo worden bij een akte van levering Kadasterkosten in rekening gebracht, bij een testament kosten voor inschrijving in het Centraal Testamenregister en bij huwelijkse voorwaarden kosten voor inschrijving in het huwelijksgoederenregister.

 • De notaris kan zijn offerte op verschillende manieren inrichten. Hij kan een vast bedrag aangeven voor zijn werkzaamheden, een uurtarief of variaties daarop.

 • De notaris die 'goedkoop' lijkt als hij zijn instaptarief noemt, kan uiteindelijk duurder zijn dan de notaris die vooraf het totaal aan kosten laat weten. 

 • De notaris moet over zijn honorarium 21 procent btw in rekening brengen. 

 • Indien de notaris bij zijn werkzaamheden enige tijd geld voor u in bewaring houdt, zal hij de rente die hij daarover ontvangt, aan u vergoeden. 

 • Bij de verschillende notariële akten zijn verschillende soorten kosten waar u rekening mee moet houden. Zie: overzicht kosten


Aandachtspunten bij koop/verkoop huis
 

 • In de offerte moet duidelijk zijn welke kosten bij een levering van onroerend goed voor rekening van de koper komen en welke voor rekening van de verkoper.

 • Als de notaris een toeslag rekent voor te late binnenkomst van stukken, bijvoorbeeld hypotheekstukken, weet dan dat hypotheekstukken gebruikelijk pas laat (soms enkele dagen voordat de akte wordt getekend) door de bank aan de notaris worden toegestuurd.

 • De kosten van doorhaling van de hypotheek van verkoper, het zogenaamde royement, worden aan de verkoper in rekening gebracht. Een royementsakte is minder arbeidsintensief dan een akte van levering of een hypotheekakte. De kosten van een royement zijn dus veel lager dan de kosten van een akte van levering of hypotheek. Het is van belang dat de verkopende partij daar goed op let. 

 • Bij een levering moet overdrachtsbelasting over de koopsom worden afgedragen aan de overheid.

 • Als uw akte bij het Kadaster moet worden ingeschreven in het Kadaster(bijvoorbeeld als het gaat om een akte van levering, een hypotheekakte of de doorhaling van uw oude hypotheek), dan zijn daar kosten aan verbonden. Vraag uw notaris naar de geldende tarieven. 

 • De notaris brengt kadasterkosten in rekening voor zijn onderzoek dat verband houdt met het opmaken van de akte. U kunt uw notaris om een schatting van de te verwachten kadasterkosten vragen. Deze zogenaamde ‘recherchekosten’ zijn met btw belast.

Zoek een notaris
Ongeldige postcode

Vul plaatsnaam of postcode in:

Zoek

Is uw notaris gestopt?
Kijk in het opvolgersarchief