Corona - Veelgestelde vragen

Zijn notariskantoren open? Welke maatregelen nemen notarissen? Hieronder vindt u antwoord op de meestgestelde vragen.

Zijn de notariskantoren open?

De meeste notariskantoren zijn open. Notarissen hebben een wettelijke verplichting om hun diensten te verlenen. Dat heet de ministerieplicht. Gezien de recente versoepelingen kunt u het beste informeren bij uw notaris welke corona-maatregelen hij of zij neemt. 

Gaat het om een noodsituatie vanwege uw slechte gezondheid? Of moeten voor een bepaalde datum zaken worden geregeld, zoals de overdracht van uw koophuis of het tekenen van een hypotheekakte? Voor sommige zaken hoeft u niet naar kantoor te komen en kan het met een volmacht worden geregeld. Maar dat mag niet bij alle notariële diensten. Notarissen houden veel adviesgesprekken via de telefoon of via een beeldverbinding. En sturen u de documenten via e-mail toe. Heeft u geen smartphone of computer, dan zoekt de notaris naar een andere oplossing met u.

Afhankelijk van uw vraag, de persoonlijke omstandigheden en de geldende wettelijke regelingen wordt bekeken op welke wijze de notaris u het beste van dienst kan zijn. Zoek contact met het notariskantoor bij u in de buurt om te vragen wat voor uw situatie geldt.

Welke maatregelen nemen notarissen in deze tijd?

Alle notariskantoren hebben maatregelen genomen vanwege het coronavirus. Notarissen die op kantoor zijn, houden zich aan de regels van het RIVM. U krijgt geen hand meer en u wordt gevraagd uw handen goed te wassen. Deurkrukken worden regelmatig gereinigd. Veel kantoren bieden geen drinken meer aan en verzoeken u liever geen gebruik te maken van het toilet op kantoor.

Het aantal personen op de kantoren is beperkt en de minimale afstand van anderhalve meter wordt aangehouden. Sommige kantoren hebben een glazen wand bij de receptie. Veel kantoren vragen of u zelf een pen mee wil nemen of gebruiken ‘weggooi-pennen’ bij ondertekening van de akte. Klanten die ziek zijn, wordt gevraagd niet langs te komen. Informeer bij uw eigen notariskantoor naar de voorzorgsmaatregelen.

Gaat mijn afspraak bij de notaris nog door?

Ieder notariskantoor probeert haar klanten zo goed mogelijk te helpen. Het direct contact met klanten wordt beperkt. Gesprekken met klanten vinden bijvoorbeeld telefonisch plaats. Of via een beeldverbinding, zoals Skype of een andere applicatie.

Neem contact op met uw notaris om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Ik wil liever naar kantoor komen, wanneer kan dat?

Vanwege de coronamaatregelen zullen notariskantoren op dit moment de afspraken op kantoor mogelijk beperken. Heeft u een urgente vraag, neem dan contact op met uw notariskantoor. Dan kunt u overleggen op welke manier uw zaken op korte termijn goed geregeld kunnen worden.

Neem contact op met uw notaris om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Ik ben al wat ouder of chronisch ziek, loop daardoor risico en wil niet naar kantoor komen. Kan het ook online?

Jazeker! Het adviesgesprek kan telefonisch plaatsvinden of via een beeldverbinding, zoals Skype of een andere applicatie. U ziet dan de notaris op beeld. Een offerte en conceptakte ontvangt u per e-mail. Daarop kunt u ook per e-mail reageren.

Voor het tekenen van de akte komt u normaal gesproken naar kantoor. Bent u hier fysiek niet toe in staat of durft u het niet aan vanwege besmettingsgevaar? Dan kunt u met de notaris een plaats afspreken waarbij de notaris met eigen ogen kan zien dat u de akte daadwerkelijk zelf ondertekent. Sommige notarissen hebben al ervaring opgedaan met mensen die in de auto of in hun eigen woonkamer de akte ondertekenen met de notaris op veilige afstand aan de andere kant van het raam.

Informeer bij uw notariskantoor wat de mogelijkheden zijn.

Moet ik voor het ondertekenen van de akte naar het notariskantoor toe?

Veel aktes kunnen via een volmacht worden getekend, zodat u niet naar het notariskantoor hoeft te komen. Denk aan de verkoop van uw huis. Wettelijk gezien mag dat niet bij alle akten. Bij het kopen van een huis, de hypotheekakte of het tekenen van een testament moet u altijd naar de notaris. De reden is dat de notaris voordat u tekent moet toetsen of u de inhoud van de akte begrijpt en het hiermee eens bent. En dat u daadwerkelijk zelf en uit vrije wil uw handtekening plaatst. Deze handelingen zijn nodig om te voorkomen dat uw akte ongeldig kan worden verklaard.

Bent u vanwege gezondheidsklachten niet in staat naar kantoor te komen, dan kunt u met uw notaris bespreken op welke wijze ondertekening van de akte wel mogelijk is.

Ik heb een urgente vraag. Bij welke notaris kan ik hiervoor terecht?

In principe zijn alle notariskantoren open. Gezien de coronamaatregelen zullen zij afspraken op kantoor mogelijk beperken. De meeste adviesgesprekken vinden telefonisch plaats of via beeldverbinding zoals Skype. Heeft u een afspraak op kantoor dan volgen notarissen de regels van het RIVM.

Lees hierboven meer over de maatregelen die notarissen hebben genomen. Neem contact op met het notariskantoor bij u in de buurt en overleg met hen op welke manier uw zaken op korte termijn goed geregeld kunnen worden.

Volgens de statuten moet onze vereniging deze maand een algemene ledenvergadering houden. Hoe kunnen we het beste te werk gaan?

Het bestuur van de vereniging bepaalt of de algemene ledenvergadering doorgaat. Veel besturen stellen vanwege het coronavirus de jaarvergadering uit. Maar het kan zijn dat er dringende vragen zijn, zoals het doorbetalen van contributie en het wel of niet laten doorgaan van geplande onderhoudswerkzaamheden. Dan kunt u ervoor kiezen het in gewijzigde vorm toch door te laten gaan. Zo mag er digitaal worden gestemd en kunnen er besluiten buiten de vergadering worden genomen. 

Op dit moment is een spoedwet in de maak waarin staat dat de algemene ledenvergadering ook via livestream (audio of video) gehouden mag worden. Voorwaarde is wel dat leden vooraf of tijdens die vergadering vragen kunnen stellen. Lees meer op rijksoverheid.nl.

Ik heb mijn huis verkocht. Moet ik voor de overdracht echt naar het notariskantoor?

Nee, dat hoeft niet. U kunt vragen of een medewerker van het notariskantoor de akte voor u tekent. U geeft die medewerker dan een volmacht om dat voor u te doen.

Met die overdrachtsakte wordt uw huis van de koper. U krijgt van de notaris een afschrift van de overdrachtsakte per post. Het koopcontract hebben u en de koper al eerder ondertekend. Zorg wel dat u alle zaken rondom de verkoop van uw huis goed heeft geregeld voor de overdracht.

Ik heb een huis gekocht en wil voor de ondertekening niet naar het notariskantoor. Kan het ook anders?

Als u een huis koopt, zet u een handtekening op 2 aktes. Daarna is het huis van u. De eerste akte is de leveringsakte. Voor de leveringsakte kunt u de notaris vragen om een volmacht. Dan tekent een medewerker van het notariskantoor de akte voor u. De tweede akte is de hypotheekakte. Hiervoor moet u zelf uw handtekening zetten. Dit staat in de wet. De notaris moet hier ook bij aanwezig zijn.

Alleen in speciale noodsituaties kan dit anders. Komt u dus plotseling op de intensive care terecht door corona dan geldt dit als noodsituatie. Alle notariskantoren houden zich aan de coronamaatregelen van het RIVM.

Ik heb een huis gekocht en het koopcontract getekend. Nu mijn inkomsten dalen, wil ik van de koop af. Kan dat?

Besluit u binnen 3 dagen na het zetten van uw handtekening dat u het huis toch niet wil kopen, dan kan dat. Dat kan zelfs zonder dat u een reden hoeft op te geven. Bedenkt u zich pas later, dan moet u een beroep doen op de ontbindende voorwaarden in het koopcontract. Dit zijn voorwaarden waardoor u de koop ongedaan kan maken.

Denk bijvoorbeeld aan de financiering van het huis. Lukt u het niet dit op tijd te regelen en is de periode waarin u dit kan doen al voorbij, dan kan de verkoper u ‘in gebreke stellen’. U moet dan een boete betalen. Deze is bijna altijd 10 procent van wat het huis kost, de koopsom.

Ik wil mijn hypotheek laten oversluiten en ga liever de deur niet uit. Wat kan ik regelen?

Bij veel notariskantoren kunt u tegenwoordig videobellen. U krijgt dan de officiële stukken online te lezen en u kunt hier online of per telefoon op reageren. Uw handtekening moet u wel bij de notaris komen zetten. Dit staat in de wet. De notaris moet hier ook bij zijn. Alle notariskantoren houden zich aan de maatregelen van het RIVM.

Kunt u niet naar kantoor komen omdat u bijvoorbeeld ziek, wat ouder of slecht ter been bent, kunt u samen met de notaris kijken wat wel mogelijk is.

Ik wil zo snel mogelijk mijn testament aanpassen. Hoe pak ik dit aan?

Een testament aanpassen kan ook tijdens de coronamaatregelen bij elk notariskantoor. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw notariskantoor. Neem het testament dat u aan wilt laten passen wel mee. Dat heeft de notaris nodig in voorbereiding op uw gesprek, helemaal als uw eerdere testament bij een ander kantoor is gemaakt. Heeft u zelf geen exemplaar? Dan is het goed om aan te geven bij welk kantoor uw eerdere testament is gemaakt.

Vanwege de coronamaatregelen vindt het gesprek met de notaris bij voorkeur plaats via een videoverbinding of de telefoon. Na dit gesprek kan de notaris u een indicatie geven van de kosten en planning. Dit is afhankelijk van de wensen en aanpassingen in uw testament. 

Vul de checklist testament in ter voorbereiding op uw gesprek met de notaris. Na het invullen ontvangt u direct online uw aandachtspunten.

Mijn vriendin en ik gaan binnenkort ons samenlevingscontract en testamenten tekenen bij de notaris. Kunnen we onze peuter meenemen?

De notaris kan het beste aangeven of u samen met uw kind naar kantoor kunt komen of dat u wellicht om beurten naar binnen gaat om de akten te tekenen. 

In deze tijd vinden de gesprekken vaak plaats via een videoverbinding of de telefoon. Het moment van ondertekening van de akte proberen notarissen zo kort mogelijk te houden.

Nu mijn vriend en ik echt 24 uur op elkaars lip zitten, wordt het wel eens tijd voor een samenlevingscontract. Kan dat tijdens de coronamaatregelen?

Ja, zeker. Veel gesprekken vinden op dit moment plaats via een videoverbinding of de telefoon. Het tekenen van het samenlevingscontract kan op het notariskantoor. De notaris houdt zich aan de maatregelen van het RIVM. Lees ter voorbereiding op uw afspraak meer over de mogelijkheden van het samenlevingscontract waarin ook de verschillen staan tussen samenwonen met en zonder contract.

Let op: Samenwoners zonder testament zijn geen erfgenaam van elkaar. Dat zijn volgens de wet de naaste familieleden van iedere partner.

Stel wij worden ziek door het coronavirus, wat gebeurt er dan met onze minderjarige kinderen?

Eerst wordt gekeken of uw familie de kinderen kan opvangen. Mocht dit niet lukken, zorgt de Raad voor de Kinderbescherming voor geschikte opvang van uw kinderen.

U kunt dit voorkomen door zelf iets te regelen met vrienden of familie. En dit bij voorkeur op schrift te zetten. Wilt u het formeel vastleggen, dan kan dit bij de notaris met een levenstestament.