Wanneer maak ik een levenstestament of volmacht?

Dat is voor iedereen persoonlijk. Veelgenoemde redenen zijn:

  • ziekenhuisopname;
  • verblijf in het buitenland;
  • lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang van uzelf;
  • lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang van uw partner;
  • continuïteit van de eigen onderneming.

Het belangrijkste is dat u uw zaken op tijd regelt. Dat wil zeggen voordat u in een kwetsbare positie zit, bijvoorbeeld doordat uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt. Zo houdt u de regie in eigen hand en worden uw belangen volgens uw wensen behartigd. Neem de tijd om hierover na te denken en dit te bespreken met uw partner, kinderen of iemand anders die de rol van gevolmachtigde op zich gaat nemen.

Zolang u wilsbekwaam bent, kunt u op ieder moment het levenstestament of de volmacht intrekken of aanpassen bij de notaris.

 
<< Terug naar het vragenoverzicht ‘levenstestament en volmacht’

Dementie en dan... naar de notaris