Geldmiddelen van een stichting

Een stichting moet bezittingen hebben (bijvoorbeeld een banksaldo, pand, woonhuis of grond) om een speciaal maatschappelijk of ideëel doel te realiseren.

Regels

Er zijn geen regels over de manier waarop de stichting aan de geldmiddelen kan komen (te denken valt aan donaties, subsidies, legaten, schenkingen).

Schenkingen of legaten

Het is verstandig om bij schenkingen of legaten een notaris te raadplegen in verband met eventuele te betalen schenk- en erfbelasting.

Voldoende vermogen

De stichting moet wel enig vermogen hebben. De officier van justitie kan anders de stichting wegens onvoldoende vermogen laten ontbinden door de rechter. Ook hierover kunt u bij uw notaris informatie inwinnen.

Vond u deze informatie nuttig?