Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Een stichting moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Meestal zorgt de notaris daarvoor. Wijzigingen, bijvoorbeeld in de samenstelling van het bestuur, moet u zelf doorgeven.

Inschrijven handelsregister

Wanneer een stichting wordt ingeschreven in het handelsregister, worden daarin de persoonlijke gegevens opgenomen van:

  • de oprichters;
  • de bestuurders;
  • andere personen die volgens de statuten bevoegd zijn de stichting te vertegenwoordigen.

Er moet ook een notarieel afschrift van de statuten ter inzage worden neergelegd bij de Kamer van Koophandel.

Wijzigingen doorgeven

De inschrijving in het handelsregister moet actueel zijn. Een bestuurswisseling moet u dus zelf doorgeven aan de Kamer van Koophandel. De notaris doet dit niet voor u.

Vond u deze informatie nuttig?