Aansprakelijkheid verenigingsbestuur

Bij de beoordeling van mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de vereniging, staat de volgende wettelijke regel centraal: iedere bestuurder moet zijn bestuurstaak behoorlijk vervullen.

Schade aan de vereniging

Heeft de vereniging door onbehoorlijk bestuur schade geleden en is het bestuur daarvan een ernstig verwijt te maken? Dan is het bestuur volgens de wet collectief aansprakelijkheid. Ieder jaar moet de ledenvergadering het jaarverslag en het gevoerde beleid goedkeuren. Daarna geldt deze collectieve aansprakelijkheid van het bestuur niet meer. Bij een faillissement van de vereniging kan de faillissementscurator het initiatief nemen tot aansprakelijkstelling van de (ex-)bestuurders.

Schade tegenover derden

Bestuurders van een vereniging zijn tegenover derden (niet-leden) hoofdelijk aansprakelijk als de vereniging niet is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Daarnaast kan een bestuurder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het plegen van een onrechtmatige daad, wanprestatie of misleiding tegenover een derde, wanneer de bestuurder vooraf geweten moet hebben dat de vereniging de verplichtingen niet kon nakomen.

De overige bestuurders kunnen ook worden aangesproken als gehandeld is op basis van een collectief bestuursbesluit. Deze aansprakelijkheid kan tot gevolg hebben dat een bestuurder de schade moet vergoeden uit zijn privévermogen.

Vond u deze informatie nuttig?