De geldmiddelen van een vereniging

De contributie van de leden vormt meestal de voornaamste bron van inkomsten. Er zijn ook andere mogelijkheden: donaties, subsidies, legaten, schenkingen en dergelijke.

Schenkingen en legaten

Het is verstandig om bij schenkingen of legaten een notaris te raadplegen, in verband met eventuele te betalen schenk- en erfbelasting. De niet bij notariële akte opgerichte vereniging kan, zoals eerder vermeld, geen erfgenaam zijn.

Subsidie

Niet elke vereniging komt voor subsidie in aanmerking. De eisen waaraan een vereniging moet voldoen om subsidie te krijgen, verschillen per gemeente en per provincie.

Vond u deze informatie nuttig?