Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Alle verenigingen die bij notariële akte zijn opgericht, moeten worden ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Meestal verzorgt de notaris de inschrijving.

Inschrijven Handelsregister

In het register worden de persoonlijke gegevens opgenomen van:

  • de bestuurders;
  • andere personen die volgens de statuten bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen.

Ook moet bij de Kamer van Koophandel een notarieel afschrift van de statuten ter inzage worden neergelegd.

Wijzigingen doorgeven

De inschrijving in het handelsregister moet actueel zijn. Een bestuurswisseling moet u dus zelf doorgeven aan de Kamer van Koophandel, de notaris doet dit niet voor u.

Aansprakelijkheid

Door inschrijving in het register zorgt het bestuur van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ervoor dat de bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Ook verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid (dus waarvan de statuten niet in een notariële akte zijn vastgelegd) kunnen zich in het handelsregister inschrijven. Dit beperkt enigszins de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor aangegane verbintenissen (uiteraard naast de daardoor gebonden vereniging).

Vond u deze informatie nuttig?