Wanneer mag ik belastingvrij schenken voor iemands eigen woning?

U mag in 2018 voor een schenking eenmalig gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling van 100.800 euro. De ontvanger hoeft hier dan dus geen schenkbelasting over te betalen. Hij moet het bedrag wel gebruiken voor zijn eigen woning.

Er is wel een aantal voorwaarden waar de schenking aan moet voldoen. De begunstigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. Hij moet het bedrag besteden aan de aankoop, verbetering of onderhoud van zijn eigen woning. De ontvanger mag het ook gebruiken voor aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de verkochte eigen woning. Ook mogen er rechten van erfpacht, opstal of beklemming mee worden afgekocht.  Beklemming is een variant van erfpacht die vrijwel alleen in de provincie Groningen voorkomt.

Bedrag spreiden
Het is mogelijk om de schenking en dus ook de vrijstelling te spreiden over enkele jaren. Voorwaarde is dat de ontvanger op het moment dat hij het laatste gedeelte ontvangt nog geen 40 jaar oud is. Heeft u al eerder gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan is het soms mogelijk voor een deelbedrag gebruik te maken van de regeling.

Vrijstelling in 2017
In 2017 was de schenkingsvrijstelling voor iemands eigen woning 100.000 euro.

Ga voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst


<< Terug naar het vragenoverzicht 'schenken'

Tarieven en vrijstellingen voor erf- en schenkbelasting