Wanneer is het slim om een voogd of bewindvoerder te benoemen?

In uw testament kunt u personen aanwijzen die een speciale rol vervullen na uw overlijden. Een voogd voor uw kinderen, een bewindvoerder voor een erfgenaam die speciale aandacht nodig heeft.

Voogd voor uw minderjarige kinderen
Wie zorgt voor uw kinderen als beide ouders overlijden voor de kinderen 18 jaar zijn? Met een voogdijbepaling in uw testament benoemt u iemand die uw kinderen verzorgt, opvoedt en het vermogen beheert dat u uw kinderen nalaat. Een voogdijbepaling kunt u ook via de rechtbank regelen.

Bewindvoerder voor uw kind
Is uw kind nog jong en wilt u niet dat de andere ouder, (ex)partner of voogd zijn vermogen beheert? Of heeft uw volwassen kind problemen, bijvoorbeeld een verslaving, een verstandelijke beperking? Of kan hij niet met geld omgaan? Dan kunt u een bewindvoerder benoemen. Een bewindvoerder beheert de erfenis voor uw erfgenaam. In uw testament bepaalt u hoe lang het bewind duurt en onder welke omstandigheden het bewind vervalt.

Bewindvoerder ook voor andere erfgenamen
Een bewindvoerder over uw erfenis kunt u benoemen voor elke erfgenaam. Dus ook voor een kleinkind, nicht, broer of vriend.
 

<< Terug naar het vragenoverzicht 'nalatenschap regelen'