Wie zijn mijn partner en kinderen volgens de wet?

Heeft u geen testament? Dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens het wettelijk erfrecht. In het erfrecht geldt alleen de juridische relatie met uw partner en kinderen.

In onderstaand overzicht ziet u of uw partner en/of kinderen van u erven. Andere wensen? Dat kan. Dan heeft u een testament nodig.

Partner

Automatisch erfgenaam in geval van:

 • getrouwd
 • geregistreerd partnerschap

Bent u officieel gescheiden van tafel en bed? Dan is uw partner geen erfgenaam meer.

Testament nodig indien:

 • samenwonend met vriend(in)
  Let op: een samenlevingscontract is niet genoeg om uw vriend(in) erfgenaam te maken;
 • lat-relatie met vriend(in)


Kinderen

Automatisch erfgenaam zijn:

 • kinderen (volgens geboorteakte)
 • geadopteerde kinderen


Testament nodig voor:

 • stiefkinderen. In een testament kunt u bepalen dat uw stiefkinderen meedelen in de wettelijke verdeling. Ze erven dan evenveel als uw eigen kinderen.
 • pleegkinderen
 • biologische kinderen die u ter adoptie heeft afgestaan
 • biologische kinderen die u niet heeft erkend


Zie ook: Hoe bescherm ik de positie van mijn (wettige) partner?
Zie ook: Hoe bescherm ik de financiële positie van mijn kinderen?

 
<< Terug naar het vragenoverzicht 'nalatenschap regelen'