Centraal Testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin de (kandidaat-)notarissen registreren wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft opgemaakt. Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt.

Iedere (kandidaat-)notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Als particulier kunt u via een schriftelijke aanvraag ook (kosteloos) nagaan of de overledene een testament heeft.

Aanvraag uittreksel CTR
Aanvragen voor een verklaring van het CTR worden alleen schriftelijk behandeld. U kunt alleen een aanvraag indienen ten aanzien van een overleden persoon. U moet daarom altijd een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister meesturen.

Naaste familieleden van de overledene kunnen dit uittreksel opvragen bij de gemeente waarin de overledene kwam te overlijden (dus niet in de gemeente waar die persoon als laatste stond ingeschreven). Vaak kan de uitvaartonderneming hiervoor zorgdragen. Een (schriftelijke) verklaring van overlijden, afgegeven door een (huis)arts, volstaat niet.

Stuur uw verzoek of ingevuld aanvraagformulier (pdf), inclusief een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister, naar:
 
Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG 

Deze manier van inzage in het CTR is gratis. Vergeet niet uw eigen adres te vermelden in de brief, zodat u het antwoord thuisgestuurd kunt krijgen.

Antwoord CTR
Het CTR doet er alles aan om uw aanvraag zo spoedig mogelijk te behandelen. De medewerkers streven ernaar u binnen één week te berichten of de overledene een testament heeft opgemaakt en (als dat het geval is) bij welke notaris deze zich bevindt.

Testamentenregistraties van personen die voor 1976 zijn overleden, zijn opgeslagen op sterk verkleinde films (microfilms). Hierbij moet handmatig gezocht worden. Is dit bij een aanvraag nodig dan is het streven om u binnen twee weken te berichten.

Naar de notaris
Over de inhoud van een testament is bij het CTR niets bekend. U kunt zelf een afspraak maken met de betreffende of een willekeurige notaris. De notaris verstrekt alleen aan direct belanghebbenden (bijvoorbeeld erfgenamen) informatie over de inhoud van het testament. Het is niet verplicht om de nalatenschap af te laten handelen door de notaris die het testament heeft opgemaakt. Uw eigen notaris kan bijvoorbeeld ook de nalatenschap afhandelen.

Overige registraties CTR
Behalve testamenten registreren (kandidaat-)notarissen ook de volgende zaken in het CTR: 

  • Benoemingen (bijvoorbeeld voogdijbenoemingen) die moeten ingaan bij overlijden;
  • Schenkingsovereenkomsten die pas na het overlijden van de schenker moeten worden uitgevoerd; 
  • Verblijvingsbedingen (zoals opgenomen in notariële samenlevingsovereenkomsten en huwelijkse voorwaarden); 
  • Natuurlijke verbintenissen die na overlijden omgezet moeten worden in een rechtens afdwingbare verplichting.


Testamentenregisters in buitenland

Is een familielid die in het buitenland woont overleden, en wilt u kijken of er een testament is? In sommige landen hoeven testamenten niet altijd bij de notaris vastgelegd te worden. Daardoor is die testamentenregistratie niet sluitend. Het is om die reden raadzaam om contact op te nemen met de notariële beroepsorganisatie in het betreffende land.

Contact
Hebt u (specifieke) vragen over een aanvraag of wilt u algemene informatie van het Centraal Testamentenregister, dan kunt u bellen met: 0900-114 4 114 (25 ct. per minuut, op werkdagen bereikbaar: tussen 9-12 en 13.30-16 uur.

Op het gebruik van het 0900-nummer van het CTR zijn de Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten, opgesteld door de NVI-Branchevereniging Betaalde Content, van toepassing. 

Let op: bel voor vragen over notariële zaken, zoals het opstellen van een testament of vragen over erven, met de Notaristelefoon: 0900 – 346 93 93 (€0,80 per minuut, op werkdagen bereikbaar van 9 tot 14 uur). U kunt uw vraag ook aan een notaris zelf stellen of rondkijken op deze website.