Executeur

Een executeur heeft volgens de wet een aantal taken. Wat er van de executeur wordt verwacht, hangt af van het testament. Iemand is niet verplicht de rol van executeur op zich te nemen. Vaak krijgt de executeur een vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Waarom een executeur

Een executeur (vroeger: executeur testamentair) zorgt ervoor dat de nalatenschap goed wordt afgehandeld. Een executeur is bijvoorbeeld handig in de volgende situaties:

 • U bent alleenstaand en heeft geen kinderen (meer).
 • Uw erfgenamen zijn minderjarig.
 • U heeft veel erfgenamen, of veel bezittingen en vermogen.
 • U heeft een goed doel als erfgenaam.
 • U heeft veel legaten in uw testament opgenomen (spullen of geld voor bepaalde personen of een goed doel).

Executeur benoemen

U benoemt iemand tot executeur in uw testament. Dat kan iedereen zijn: een familielid, een goede vriend of een notaris. U kunt ook meerdere executeurs aanwijzen. Denk goed na over wat u de executeur wilt laten doen. Bedenk ook of de executeur ook kan en wil doen wat u van hem of haar vraagt. Benoem zo nodig een reserve-executeur.

Er zijn drie soorten executeurs:

Begrafenisexecuteur

Een begrafenisexecuteur mag alleen de uitvaart regelen. Een begrafenisexecuteur krijgt geen vergoeding.

Executeur

Een 'gewone' executeur is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het regelen van uw begrafenis of crematie regelen, de afhandeling van uw nalatenschap, het regelen van een goed onderkomen voor uw huisdieren, het betalen van schulden, het uitkeren van legaten en het indienen van de aangifte erfbelasting. De verantwoordelijkheid voor de verdeling van de bezittingen, zoals het geld, huis en waardevolle spullen ligt bij de erfgenamen.

Executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde taken als een 'gewone' executeur met nog een paar extra bevoegdheden. Zoals het verdelen van de erfenis of het overdragen van onroerend goed. De extra bevoegdheden neemt u ook op in het testament.

Benoemd als executeur

U bent in een testament benoemd als executeur. Dat betekent niet dat u dan verplicht bent de aangewezen taken ook uit te voeren. Als u dat niet wilt, dan moeten de erfgenamen dat zelf doen. Er kan ook een reserve-executeur zijn aangewezen in het testament.

Verklaring van executele

Heeft u besloten de taak van executeur op u te nemen? Dan moet u naar de notaris om een verklaring van executele aan te vragen. Met die verklaring kunt u aantonen dat u executeur bent. Bijvoorbeeld bij de bank en verzekeringsmaatschappijen van de overledene.

Taken uitvoeren

 • Regel de uitvaart (alleen als dit in het testament staat).
 • Bewaar en registreer alle facturen.
 • Maak de boedelbeschrijving.
 • Betaal schulden en de kosten van de uitvaart.
 • Overleg met erfgenamen over beleggingen.
 • Doe aangifte van de erfbelasting namens de erfgenamen. Erfbelasting betaalt u uit de nalatenschap. Let op: als executeur bent u met uw eigen geld aansprakelijk voor erfbelasting over verzwegen buitenlandse bezittingen (bijvoorbeeld een Zwitserse bankrekening met zwart geld, als u daarvan wist of kon weten).
 • Zorg ervoor dat mensen hun legaten krijgen.
 • Houd de erfgenamen tussentijds op de hoogte van de afwikkeling van de nalatenschap.
 • Stel een eindrekening op ter verantwoording aan de erfgenamen. Alle uitgaven en inkomsten moeten controleerbaar zijn, bijvoorbeeld met facturen of bankoverzichten.
 • Zorg dat speciale wensen in het testament worden uitgevoerd. Dit is vaak een morele plicht, bijvoorbeeld om persoonlijke papieren te vernietigen of een goed huis te zoeken voor de huisdieren.
 • Als u ook afwikkelingsbewindvoerder bent, dan staat in het testament welke extra taken u naast de bovenstaande heeft.
 • U doet de aangifte erfbelasting voor alle erfgenamen.

De notaris kan u als executeur helpen bij het opstellen van de boedelbeschrijving en de eindrekening. Hij adviseert over wat u wel en niet mag doen. Zo voorkomt u dat de erfgenamen u aansprakelijk kunnen stellen.

Vond u deze informatie nuttig?