Regelen na een overlijden

Wanneer een naaste is overleden, heeft u veel te regelen. Op deze pagina staan zaken waar u vaak als eerste mee te maken krijgt.

Regel de uitvaart

Binnen een paar dagen na overlijden neemt u contact op met de uitvaartondernemer om het afscheid en de begrafenis of crematie te regelen. De uitvaartondernemer doet aangifte van het overlijden bij de gemeente. U ontvangt dan via hem een ‘Verklaring van overlijden’. Hij kan ook uitzoeken of de overledene een uitvaartverzekering had.

Bewaar de rekening van de uitvaart. U heeft die misschien nodig voor de uitkering van de uitvaartverzekering of als aftrekpost voor de erfbelasting. Degene die de opdracht geeft voor de uitvaart is verantwoordelijk voor de betaling. Als er genoeg geld in de nalatenschap is, kan de rekening daarvan worden betaald.

Kosten van begrafenis of crematie

Een begrafenis of crematie kost al gauw 7.000 - 10.000 euro. Had de overledene geen uitvaartverzekering, of had hij geen dekkende verzekering? Dan kunt u de uitvaart laten betalen van de bankrekening van de overledene. Neem hiervoor contact op met de bank van de overledene. Als er niet genoeg geld op de bankrekening van de overledene staat, dan moeten erfgenamen de kosten uit eigen zak betalen.

De kosten voor de uitvaart mag u aftrekken van de erfbelasting.

Gemeente betaalt uitvaart

Heel soms kunt u een beroep doen op de gemeente. Als de overledene geen nabestaanden heeft of de nabestaanden kunnen een uitvaart niet betalen, is de gemeente wettelijk verplicht om de uitvaart te verzorgen. De gemeente kan proberen om de kosten te verhalen op de erfgenamen.

Social media

Als de overledene een profiel had op Facebook, Twitter, Instagram of andere social mediaplatforms, dan kunt u de profielen laten verwijderen. Het kan ook zijn dat de laatste wens was deze profielen te laten omzetten in een gedenkpagina.

Geen spullen meenemen

Laat alle erfgenamen weten dat ze geen spullen uit het huis van de overledene mogen meenemen. Daarmee voorkomt u de kans dat iemand onbedoeld de erfenis zuiver aanvaardt en hierdoor verantwoordelijk wordt voor eventuele schulden van de overledene.

Als er waardevolle spullen in huis liggen, overleg dan wie de spullen in veiligheid brengt en leg dit schriftelijk vast.

Checklist

In deze checklist vindt u de meeste zaken die u moet regelen na het overlijden van een naaste. En met welke termijnen u rekening moet houden.

Download de checklist Checklist

Bekijk de checklist Checklist online

Wat vroegen anderen?

Dat hangt af van de voorwaarden van de bank. Meestal wordt een en/of-rekening niet geblokkeerd zo lang een van de rekeninghouders nog in leven is. Er kunnen andere redenen zijn waarom de bank de rekening toch blokkeert. Bijvoorbeeld zo lang de erfgenamen van de overleden rekeninghouder zich nog niet hebben geïdentificeerd op een kantoor van de bank. Een rekening kan soms ook worden geblokkeerd op verzoek van een van de erfgenamen van de overleden rekeninghouder.

Het omzetten van een en/of-rekening in een gewone rekening is een handeling waarvoor iedere bank aparte procedures heeft. Meestal moet men daarvoor naar een bankkantoor. En de bank wil weten of u bevoegd bent om dat te doen. Daarom heeft u soms een verklaring van erfrecht nodig. Informeer van tevoren bij uw bank wat u nodig heeft om te voorkomen dat nog een keer terug moet omdat u niet alles bij u had wat nodig is.

Sommige banken (ABN AMRO bijvoorbeeld) hebben daar voorzieningen voor. Bepaalde rekeningen waarvan betaling niet kan wachten, kunnen dan toch van de geblokkeerde rekening worden betaald. Iedere bank heeft daar eigen regels en procedures voor.

Ja. Een en/of-rekening wordt meestal niet geblokkeerd als een van de rekeninghouders overlijdt maar een machtiging eindigt zodra de rekeninghouder die de machtiging heeft gegeven, overlijdt. De bank is overigens niet automatisch op de hoogte van het overlijden van een rekeninghouder. Dat zullen de erfgenamen (of een van hen) zelf moeten melden aan de bank.