Regelen na een overlijden

Na een overlijden is het belangrijk om een paar dingen snel te regelen. In de checklist 'Wat moet ik regelen na een overlijden' vindt u de meeste zaken. Zo krijgt u een indruk wat er op u afkomt en welke wettelijke termijnen u in de gaten moet houden, bijvoorbeeld die van de Belastingdienst.

Checklist Regelen na overlijden

In deze checklist vindt u de meeste zaken die u moet regelen na het overlijden van een naaste. En met welke termijnen u rekening moet houden.

Download de checklist Checklist Regelen na overlijden

Bekijk de checklist Checklist Regelen na overlijden online

Regelen in de eerste week na het overlijden

 • Meld zo snel mogelijk het overlijden bij de bank van de overledene. De bank blokkeert dan de rekeningen die op naam staan van de overledene. Er kan dan niets meer van de rekening worden afgeschreven. Op een rustiger moment vertelt de bank u meer over de afwikkeling van de bankzaken. Bijvoorbeeld of er een verklaring van erfrecht nodig is.
 • Regel de uitvaart. De uitvaartondernemer doet aangifte van het overlijden bij de gemeente. U ontvangt dan via hem een Verklaring van overlijden. Hij kan ook uitzoeken of de overledene een uitvaartverzekering had.

Na de uitvaart

 • Informeer bij de bank, verzekeringsmaatschappijen, de hypotheek- en pensioenverstrekker of ze een verklaring van erfrecht nodig hebben voor de afwikkeling. Voor een verklaring van erfrecht gaat u naar de notaris.
 • Bewaar de rekening van de uitvaart. U heeft die misschien nodig voor de uitkering van de uitvaartverzekering of als aftrekpost voor de erfbelasting. Degene die de opdracht geeft voor de uitvaart is verantwoordelijk voor de betaling. Als er genoeg geld in de nalatenschap is, kan de rekening daarvan worden betaald.
 • Zoek uit of er een testament is. Maak daarvoor een afspraak met een notaris. Of informeer schriftelijk bij het Centraal Testamentenregister of er een testament is.
 • Als de overledene een auto had, zorg er dan voor dat de erfgenamen binnen vijf weken het kentekenbewijs hebben overgeschreven (ook als u de partner bent van de overledene). Gaat de auto naar de sloop, kies dan voor een erkend sloopbedrijf. Alleen zo krijgt u een vrijwaringsbewijs.

Goed om te weten

 • Laat alle (mogelijke) erfgenamen weten dat ze geen spullen uit het huis van de overledene mogen meenemen. Daarmee voorkomt u de kans dat iemand de erfenis zuiver aanvaardt en ook verantwoordelijk wordt voor eventuele schulden van de overledene. Als er waardevolle spullen in huis liggen, overleg dan wie de spullen in veiligheid stelt en leg dit schriftelijk vast.
 • Bewaar alle rekeningen van de kosten die u maakt vanwege het overlijden. Sommige kosten kunt u aftrekken van de erfbelasting.
 • Op verzoek van de erfgenamen stelt de notaris een Verklaring van erfrecht op. Zo'n verklaring is vaak nodig om bankrekeningen op naam van de overledene te deblokkeren, een uitkering van de levensverzekering te krijgen of de koopwoning op naam van de erfgenamen te zetten. De bank of verzekeraar kan u vertellen of een verklaring van erfrecht nodig is.

Huurhuis of koophuis

Wat er met het huis waarin de overledene woonde gebeurt, hangt af van een paar factoren.

Huurhuis

 • Had u samen met uw overleden partner een huurwoning, controleer dan of het huurcontract (ook) op uw naam staat en laat het contract zo nodig aanpassen.
 • Zeg de huur zo snel mogelijk op. De huurkosten en de servicekosten kunnen oplopen. Vraag bij de verhuurder wat er moet gebeuren en wat de opzegtermijn is. Heeft u nog niet besloten of en hoe u de erfenis aanvaardt? Leg dan schriftelijk vast waarom u de woning ontruimt en wat u tijdelijk met de inboedel doet. Zo voorkomt u dat u de erfenis per ongeluk zuiver aanvaardt.

Koophuis

 • Als de overledene een hypotheek had, meld het overlijden dan bij de instelling die de hypotheeklening heeft verstrekt.
 • Beslis wat u met het koophuis doet. Blijft de partner erin wonen? Koopt een van de erfgenamen de andere erfgenamen uit?

Social media-accounts

Als de overledene een profiel had op Facebook, Twitter, Instagram of andere social mediaplatforms, dan kunt u de profielen (laten) verwijderen. Bij sommige platforms heeft de overledene zelf kunnen instellen wat er na zijn overlijden met zijn profiel gebeurt. Bent u geen familie van de overledene? Bij sommige social media kunnen ook niet-familieleden een profiel laten verwijderen. Er is dan wel bewijs nodig van het overlijden, bijvoorbeeld een foto van een overlijdensbericht.

Digitale kluis met inlogcodes

Heeft de overledene een zogenoemde digitale kluis? Dan weet de notaris wie de inlogcodes mag hebben van de social media-accounts. En wat de laatste wens was van de overledene: de profielen verwijderen of omzetten in een gedenkpagina.

Niets geregeld

Is er niets vastgelegd bij de notaris voor social media, probeer dan te achterhalen waar iemand een account had en wat zijn gebruikersnaam was. Met een bewijsstuk van het overlijden kunt u de social media-platforms vragen of ze de accounts verwijderen.

Wie regelt wat?

Bij de afwikkeling van een nalatenschap hoeft u niet alles zelf te regelen.

 • Heeft de overledene een executeur benoemd? Dan is die verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap tot het moment dat de spullen worden verdeeld. Zijn er meer executeurs benoemd, dan beslissen zij meestal samen.
 • Als er geen executeur is benoemd, dan zijn alle erfgenamen samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Beslissingen neemt u samen. Het is slim iemand een volmacht te geven om de lopende zaken te regelen. Dat kan een erfgenaam zijn, maar ook iemand die onafhankelijk is, bijvoorbeeld de notaris. De notaris legt in een verklaring van erfrecht vast wie namens de andere erfgenamen optreedt.

Vond u deze informatie nuttig?