Schenken aan een goed doel, vereniging of kerkgenootschap

Een gift aan een goed doel kunt u helemaal of deels aftrekken van uw inkomstenbelasting. U kunt eenmalig of periodiek schenken. Een periodieke schenking legt u vast in een overeenkomst of in een notariële akte. Het goede doel hoeft geen belasting te betalen over uw schenking.

Eenmalig schenken

Als u eenmalig schenkt aan een goed doel met een ANBI-status, dan is uw gift (deels) aftrekbaar. Hoeveel u kunt aftrekken van de belasting, hangt af van uw inkomen. Een eenmalige gift aan een vereniging kunt u niet aftrekken van uw belasting.

Periodiek schenken

Wilt u maandelijks of jaarlijks schenken aan een goed doel, sportvereniging, geloofsgenootschap of politieke partij? U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelastingen als:

  • U schenkt aan een goed doel met een ANBI-status of een vereniging
  • U schenkt vijf jaar lang ongeveer hetzelfde bedrag aan dezelfde organisatie
  • U regelt uw schenking in een overeenkomst of notariële akte

Periodieke schenking regelen

Voor een periodieke schenking aan een goed doel (ANBI) of vereniging is een overeenkomst nodig. Er zijn twee mogelijkheden:

  • U maakt samen met het goede doel een overeenkomst voor een periodieke schenking. Veel goede doelen hebben een modelovereenkomst op hun site. Die hoeft u alleen maar in te vullen. In zo'n modelovereenkomst staat bijvoorbeeld dat uw periodieke schenking automatisch ophoudt als het goede doel de ANBI-status verliest.
  • U regelt de periodieke schenking via de notaris. U kunt uw eigen voorwaarden formuleren. Zo kunt u in een notariële akte vastleggen dat uw periodieke schenking eindigt als uw inkomen daalt.

In een notariële akte kunt u uw eigen voorwaarden voor een periodieke schenking formuleren. Zo houdt u de regie.