Levenstestament en volmacht

In een levenstestament of volmacht staan uw wensen wanneer u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U kunt dan iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een testament?
Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament. Meer over testament

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een volmacht?
Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor uw financiële belangen en een voor uw medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde. De informatie over het levenstestament geldt dus ook voor de notariële volmacht.

Portret van JaapPortret van Richard

Jaap kiest voor een volmacht

Wat staat er in uw levenstestament?

Dat bepaalt u zelf. U kunt in het levenstestament uw financiële, medische of persoonlijke wensen vastleggen. Bekende voorbeelden zijn:

Financieel

 • het regelen van bankzaken en belastingen
 • het beleggen van vermogen
 • het doen van schenkingen en onder welke voorwaarden
 • instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen
 • meubelstukken die u wilt meenemen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.)
 • wie wordt – als het echt niet anders kan – uw bewindvoerder, curator of mentor?

Medisch

 • de keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie.

Meer lezen?
'Praat op tijd over uw levenseinde' (e-book) of (pdf) - publicatie van KNMG
Voorbeeld schriftelijk wilsverklaring en euthanasieverzoek - op website thuisarts.nl
NPV-levenswensverklaring - wilsverklaring vanuit de christelijke levensovertuiging

Persoonlijk

 • wensen rondom de uitvaart
 • wensen rondom uw persoonlijke verzorging
 • de verzorging van uw huisdier
 • wensen rondom uw sociale contacten en religie
 • verwijdering van profielen op sociale netwerken

Brochure Wie geeft u het vertrouwen?

Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is.

Download brochure Brochure Wie geeft u het vertrouwen?

Bekijk brochure Brochure Wie geeft u het vertrouwen? online

Vertrouwenspersoon benoemen

In een levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde. Dat kan één persoon zijn die alles regelt of u splitst de taken naar iemand voor financiële zaken en een ander voor medisch/persoonlijke. Houd er wel rekening mee dat zowel banken als artsen maar één contactpersoon willen. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. U kunt in principe iedereen vragen. Het is vooral belangrijk dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft.

Instructies vertrouwenspersoon

U geeft in uw levenstestament instructies voor de vertrouwenspersoon. Dat kan variëren van globale kaders tot gedetailleerde aanwijzingen. Het is ook goed om over een opvolger van uw vertrouwenspersoon na te denken als deze niet meer in staat is om zijn taken te vervullen.

Toezicht en overleg

U kunt aangeven dat de vertrouwenspersoon in bepaalde situaties met anderen overlegt. Denk aan grote uitgaven of ingrijpende medische beslissingen. Daarnaast kunt u opnemen dat de vertrouwenspersoon periodiek inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven. Deze afspraken zijn niet alleen ter controle van de vertrouwenspersoon, maar het geeft ook duidelijkheid en voorkomt misverstanden binnen de familie.

Checklist Levenstestament

Gebruik de checklist om alvast na te denken over welke keuzes u wilt maken. Het is ook een goede voorbereiding op het gesprek met de notaris.

Download checklist Checklist Levenstestament

Regel het bij de notaris

U kunt zelf een levenstestament of volmacht opstellen. Dat heet een onderhandse akte. U loopt dan wel het risico dat de bank dit niet erkent en uw vertrouwenspersoon uw zaken niet kan waarnemen.

Laat daarom een levenstestament of volmacht opstellen bij de notaris. Hij controleert dan of u wilsbekwaam bent op het moment van vastleggen en ondertekenen van de notariële akte. Zo kan hierover achteraf geen discussie ontstaan. Bij twijfel vraagt de notaris advies bij een onafhankelijk arts. Verder kan de notaris u goed advies geven over de mogelijkheden van het levenstestament in uw situatie.

De notaris bewaart de akte en geeft u een of meer afschriften. U bepaalt wie er verder een afschrift ontvangt. Denk aan uw vertrouwenspersoon, de bank (het financiële deel) en uw huisarts of behandelend arts (het medische deel). Op die manier weten ook anderen van uw wensen af.

Hebt u eenmaal bij de notaris een levenstestament laten maken, dan blijft deze altijd geldig. Via de notaris kunt u deze op ieder moment laten aanpassen of herroepen. Het is verstandig om eens in de zoveel tijd te toetsen of uw levenstestament nog past bij uw huidige wensen en situatie.

Centraal Levenstestamentenregister

De notaris kan uw levenstestament of volmacht aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Bij het CLTR kan worden nagevraagd of iemand een levenstestament of volmacht heeft gemaakt. De inhoud van de akte is niet zichtbaar. Alleen notarissen kunnen dit register inzien.
Registratie gebeurt alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Het CLTR gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Vond u deze informatie nuttig?