Belastingvrij schenken

Elk jaar bepaalt de Belastingdienst het bedrag dat u belastingvrij mag weggeven (schenken). De hoogte van dit bedrag (de belastingvrije voet) hangt af van wat u schenkt en aan wie.

Er zijn verschillende manieren om te schenken. U kunt bijvoorbeeld geld geven, aandelen of waardevolle spullen, zoals een auto of huis. Tot een bepaald bedrag hoeft de ontvanger van uw gift geen belasting te betalen over uw gift. De maximumbedragen voor belastingvrij schenken veranderen elk jaar. De bedragen staan in de Tarievenkaart Erf- en schenkbelasting.

Tarieven schenkbelasting

Welke tarieven en vrijstellingen voor schenkbelasting gelden er in 2024?

Download de tarievenkaart Tarieven schenkbelasting

Schenkbelasting

Als u meer schenkt dan het belastingvrije bedrag, dan moet de ontvanger schenkbelasting betalen. U kunt de ontvanger aanbieden om de schenkbelasting voor haar of hem te betalen. De ontvanger van uw schenking moet dan op de belastingaangifte vermelden dat u de belasting over de schenking betaalt. De Belastingdienst neemt dan contact met u op om het verder te regelen.