Notaris, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris

In een notariskantoor werken soms drie ‘soorten’ notarissen. Wat is het verschil?

Notaris

De notaris is de eigenaar van het kantoor. Hij of zij begeleidt cliënten, stelt notariële aktes op en ondertekent de aktes. De notaris is benoemd bij Koninklijk Besluit en heeft de eed afgelegd.

Toegevoegd notaris

Een toegevoegd notaris heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de ‘gewone’ notaris. Het enige verschil is dat de toegevoegd notaris in loondienst is en onder verantwoordelijkheid valt van de ‘gewone’ notaris. Elke notaris is begonnen als kandidaat-notaris.

Kandidaat-notaris

De kandidaat-notaris heeft de studie notarieel recht afgerond en werkt op een notariskantoor. Hij of zij begeleidt cliënten en stelt notariële aktes op. Tijdens de eerste drie jaren volgt de kandidaat-notaris naast het werk de notariële beroepsopleiding. Het is niet verplicht om notaris te worden. Iemand kan ook jarenlang werkzaam zijn als kandidaat-notaris op een notariskantoor.

Een kandidaat-notaris mag alleen aktes ondertekenen als zij of hij is aangewezen als waarnemer van de notaris. Vereiste daarvoor is de afronding van de beroepsopleiding en minimaal drie jaar werkervaring als kandidaat-notaris. Tijdens de waarneming heeft de kandidaat-notaris dezelfde rechten, bevoegdheden en verplichtingen als een notaris.