Levenstestament en volmacht

In een levenstestament legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als u dit zelf niet meer kunt. En op welke manier die persoon dat zal doen. Zo houdt u zelf de regie.

Checklist

Gebruik de checklist om alvast na te denken over welke keuzes u wilt maken. Het is ook een goede voorbereiding op het gesprek met de notaris.

Download checklist Checklist

Waar zeg ik 'ja' tegen?

Wat betekent het als u wordt gevraagd vertrouwenspersoon te worden?

Wie geeft u het vertrouwen?

De vertrouwenspersoon die u kiest heeft een belangrijke rol in het uitvoeren van uw wensen

Wat regelen anderen?

Lees hier hoe anderen hebben geregeld wie hun belangen behartigt als zij dat zelf niet meer kunnen.

Portret van Willy Portret van Carolien

Tante Willy en nicht Carolien

"Mijn nicht wil mijn belangen behartigen als ik dat zelf niet meer kan."

Portret van Jaap Portret van Richard

Vader Jaap en zoon Richard

"Een levenstestament vind ik wat te uitgebreid. Ik kies voor een volmacht om mijn financiële zaken voor de toekomst te regelen." 

Dementie en wilsbekwaamheid

Ook als dementie is geconstateerd kunt u in bepaalde gevallen nog een levenstestament of volmacht maken. Voorwaarde is dat u op het moment van vastleggen en ondertekenen wilsbekwaam bent.

Jessica weet raad: wilsbekwaam

De notaris checkt voorafgaand aan het opstellen van een (levens)testament of de aanvrager wilsbekwaam is. Jessica legt uit wat dit betekent en hoe de notaris hier mee om gaat.

Bewind, curatele en mentorschap

Als u iets overkomt terwijl u geen volmacht of levenstestament heeft vastgelegd, geeft de wet u bescherming. Wat houdt dat in? En is dat ook wat u wilt?

Portret van Jaap

Jaap

"Wat als er geen levenstestament of volmacht is opgesteld, en mijn vrouw wordt wilsonbekwaam door bijvoorbeeld dementie..."