Bezit in het buitenland

U heeft bezit in andere landen in Europa, denk aan een huis of een bankrekening. Dan geldt voor uw nalatenschap mogelijk het recht van een ander land. In uw testament kunt u kiezen welk recht voor uw nalatenschap zal gelden.

Bezit binnen Europese Unie, behalve Denemarken, Ierland of Verenigd Koninkrijk

Geen testament: recht verblijfplaats

Als u geen testament heeft, dan geldt automatisch het erfrecht van het land waar u woont op het moment van overlijden.

Wel een testament: rechtskeuze

Als u een testament heeft, dan kunt u daarin vastleggen welk erfrecht op uw nalatenschap van toepassing is. Dit heet ‘rechtskeuze’.

Als u Nederlander bent, dan kunt u in uw testament een rechtskeuze maken voor het Nederlands erfrecht. Heeft u een dubbele nationaliteit, dan kunt u een rechtskeuze maken voor één van deze landen. De rechtskeuze is geldig in alle landen binnen de EU (behalve Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk).

Heeft u geen rechtskeuze gemaakt in uw testament, dan geldt automatisch het erfrecht van het land waar u woont (ook wel 'gewone verblijfplaats' genoemd). Om te bepalen welk land dit is, telt bijvoorbeeld hoe lang en hoe vaak u in een land verbleef, of u er alleen maar voor werk woonde, en in welk land uw sociale leven of gezinsleven zich afspeelde.

Goed om te weten

  • Uw testament is geldig in alle genoemde EU-landen.
  • Niet alle landen kennen het geregistreerd partnerschap of het homohuwelijk. Met een rechtskeuze voor Nederland in uw testament kunt u uw partner erfgenaam maken, ook in de andere genoemde EU-landen.
  • Uw erfgenamen vragen na uw overlijden een Europese Verklaring van Erfrecht aan. Die is ook geldig in andere landen van de EU. Met zo'n verklaring kunt u bewijzen dat u erfgenaam bent en bijvoorbeeld toegang krijgen tot de buitenlandse bankrekening van de overledene.

Bezit buiten Europese Unie, of in Denemarken, Ierland of Verenigd Koninkrijk

Het verschilt per land welk erfrecht voor de nalatenschap geldt. Ook dan is het soms zinvol om een Nederlands testament op te stellen met een rechtskeuze voor Nederland.

Brochure testament maken

Alles over het maken van een testament. En wat er met uw nalatenschap gebeurt als u geen testament heeft.

Download de brochure Brochure testament maken

Bekijk de brochure Brochure testament maken online