Trouwen

Samen verder gaan en trouwen. De meeste mensen in Nederland kiezen hiervoor als ze hun relatie officieel willen maken. Door te trouwen regelt de wet automatisch een aantal zaken voor u. Bepaalt u liever zelf, dan maakt u huwelijkse voorwaarden.

Verschil trouwen en geregistreerd partnerschap

Een huwelijk is bijna hetzelfde als een geregistreerd partnerschap. Bij allebei moet u eerst digitaal of persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Daarna ondertekent u op het gemeentehuis in het bijzijn van getuigen de huwelijksakte. De verschillen met een geregistreerd partnerschap zijn:

 • U geeft elkaar het jawoord, vanaf dat moment is uw huwelijk officieel voltrokken. Bij het geregistreerd partnerschap is het geven van het jawoord niet nodig.
 • Het beëindigen van het huwelijk kan alleen via de rechter.

Beperkte gemeenschap van goederen

Beperkte gemeenschap betekent kort gezegd dat alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan, van u samen zijn. Uitzonderingen zijn erfenissen en schenkingen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk. Die blijven van u persoonlijk, tenzij anders is aangegeven.

Als u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden, dan doet u dit sinds 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen. Dit is wettelijk zo geregeld. Meer over de wet beperkte gemeenschap van goederen

Vóór 2018 getrouwd zonder voorwaarden? Dan was dit in algehele gemeenschap van goederen. De nieuwe wet verandert hier niets aan.

Huwelijkse voorwaarden maken

Wilt u liever zelf bepalen wat u wel en niet samen deelt? In huwelijkse voorwaarden legt u vast welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. U kunt ook juist kiezen dat alles van u samen is (algehele gemeenschap van goederen).
Voor het maken van huwelijkse voorwaarden gaat u naar de notaris.

Internationaal huwelijk

Heeft een van u een andere nationaliteit? Of heeft u samen in het buitenland gewoond? Dan kan voor uw huwelijk het recht van een ander land gelden. Doe een korte test waarmee u kunt nagaan of u een internationaal huwelijk hebt en wat dat betekent.

Eigen huis, bezittingen en schulden

Volgens de wet

 • Persoonlijke bezittingen en schulden van vóór het huwelijk vallen niet binnen de gemeenschap van goederen. Als u uit elkaar gaat, hoeft u die bezittingen en schulden niet te delen. Wat voor het huwelijk van u samen was, blijft van u samen.
 • Bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan, zijn van beide partners samen. Deze moet u delen als u uit elkaar gaat.
 • Een erfenis of schenking die u tijdens het huwelijk krijgt, blijft van u alleen.

Zelf bepalen

 • Vastleggen in voorwaarden welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk.
 • Als u samen een woning koopt, is het huis van u samen. Stel voorwaarden op als u het eigendom anders wilt verdelen.
 • Als een van beiden meer verdient dan de ander en u dat wilt delen, legt u met voorwaarden vast hoe de groei van uw spaargeld wordt verdeeld.
 • In een testament zelf aangeven wie wat van u gaat erven. Een testament is een persoonlijk document.

Hou altijd een goede administratie bij van uw persoonlijke bezittingen. Kunt u niet aantonen dat iets van u is? Dan moet u het toch delen als u uit elkaar gaat. Meer over de gemeenschap van goederen

Als u kinderen krijgt

Volgens de wet

 • Bij een huwelijk van een man en een vrouw bent u automatisch erkend als ouders en is het gezag geregeld.
 • Bij een huwelijk van twee mannen of twee vrouwen is het gezag afhankelijk van de situatie. Lees wat u kunt doen in uw situatie bij Erkenning en gezag

Zelf bepalen

 • Vastleggen in voorwaarden hoe u de kosten voor de kinderen verdeelt.
 • Bent u beiden man of bent u beiden vrouw, dan is het gezag over de kinderen niet automatisch voor u en uw partner geregeld. Lees wat u kunt doen in uw situatie bij Erkenning en gezag.

Eigen zaak

Volgens de wet

 • Partners delen niet alleen de inkomsten die zij in loondienst verdienen, maar ook wat er tijdens het huwelijk met de eigen onderneming wordt verdiend.

Zelf bepalen

 • Veiligstellen van de continuïteit van uw eigen zaak.
 • Beschermen van de partner en bijvoorbeeld het gezamenlijke huis tegen eventuele schuldeisers van uw bedrijf via huwelijkse voorwaarden.
 • Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om volgens de algehele gemeenschap van goederen getrouwd te zijn. Bijvoorbeeld als u met pensioen bent of stopt met uw onderneming. Zet via voorwaarden de beperkte gemeenschap om naar algehele gemeenschap van goederen. Vraag voor uw situatie advies bij de notaris.

Bij overlijden van u of uw partner

Volgens de wet

 • U bent elkaars erfgenaam.
 • Ook uw kinderen zijn automatisch uw erfgenaam. Zij krijgen hun deel pas als u er beiden niet meer bent.

Zelf bepalen

 • Uw kinderen uit een vorige relatie zijn uw wettelijke erfgenamen. Opnieuw trouwen, of een geregistreerd partnerschap aangaan, kan de omvang van uw erfenis veranderen. Goede voorwaarden waarin staat welke bezittingen en schulden persoonlijk zijn en welke gemeenschappelijk voorkomt onduidelijkheid bij uw nieuwe partner en (al) uw kinderen.
 • In een testament zelf aangeven wie wat van u gaat erven. Een testament is een persoonlijk document.

Als u uit elkaar gaat

Volgens de wet

 • Een scheiding moet via de rechter verlopen. De partners schakelen ieder een eigen of een gezamenlijke advocaat in.
 • De advocaat vraagt voor u de scheiding bij de rechtbank aan.
 • Het gezag over de kinderen blijft bij beide ouders, tenzij de rechter anders bepaalt.
 • De onderhoudsplicht geldt ook na een scheiding. Bij minderjarige kinderen moeten de ouders een ouderschapsplan opstellen. Dat kan via rechtwijzer.nl. De rechter bepaalt hoe kinder- en eventuele partneralimentatie geregeld moeten worden als de partners daar zelf geen afspraken over kunnen maken. Meer informatie over kinderalimentatie op rijksoverheid.nl.

Zelf bepalen

 • Inschakelen van een notaris of een mediator om u te helpen bij het maken van afspraken over de echtscheiding.
 • Inschakelen van een advocaat als u het met elkaar eens bent. Of ieder een eigen advocaat als u het niet met elkaar eens bent. De advocaat vraagt voor u de scheiding bij de rechtbank aan.
 • Komt u er samen niet uit? Schakel dan een mediator in om u te helpen bij het maken van afspraken over de echtscheiding. Meer informatie:

Brochure Samen verder

Alles over samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap.

Download de brochure Brochure Samen verder

Bekijk de brochure Brochure Samen verder online

Vond u deze informatie nuttig?