Trouwen

Samen verder gaan en trouwen. De meeste mensen in Nederland kiezen hiervoor als ze hun relatie officieel willen maken. Door te trouwen regelt de wet automatisch een aantal zaken voor u.

Wat is trouwen in beperkte gemeenschap van goederen?

Als u trouwt dan doet u dit sinds 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent kort gezegd dat alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan, van u samen zijn. Uitzonderingen zijn erfenissen en schenkingen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk. Die blijven van u persoonlijk, tenzij anders is aangegeven. Dit is wettelijk zo geregeld.

Algehele gemeenschap van goederen vóór 2018

Bent u vóór 2018 getrouwd zonder voorwaarden? Dan was dit in algehele gemeenschap van goederen. De wet die sinds 1 januari 2018 geldt, verandert hier niets aan.

Vergelijk de mogelijkheden

Huwelijkse voorwaarden maken

Wilt u liever zelf bepalen wat u wel en niet samen deelt? In huwelijkse voorwaarden legt u vast welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. U kunt ook juist kiezen dat alles van u samen is. Dat noemen we algehele gemeenschap van goederen. Voor het maken van huwelijkse voorwaarden gaat u naar de notaris.

Hou altijd een goede administratie bij van uw persoonlijke bezittingen. Kunt u niet aantonen dat iets van u is? Dan moet u het toch delen als u uit elkaar gaat. Meer over de gemeenschap van goederen

Internationaal huwelijk

Heeft een van u een andere nationaliteit? Of heeft u samen in het buitenland gewoond? Dan kan voor uw huwelijk het recht van een ander land gelden. Doe een korte test waarmee u kunt nagaan of u een internationaal huwelijk hebt en wat dat betekent.

Verschil trouwen en geregistreerd partnerschap

Een huwelijk is bijna hetzelfde als een geregistreerd partnerschap. Bij allebei moet u eerst digitaal of persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Daarna ondertekent u op het gemeentehuis in het bijzijn van getuigen de huwelijksakte. De verschillen met een geregistreerd partnerschap zijn:

  • U geeft elkaar het jawoord, vanaf dat moment is uw huwelijk officieel voltrokken. Bij het geregistreerd partnerschap is het geven van het jawoord niet nodig.
  • Het beëindigen van het huwelijk kan alleen via de rechter.

Wat vroegen anderen?

Dat hangt af van uw situatie. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen of geregistreerd partners, dan is het geld van de en/of-rekening automatisch van u samen.

Zijn u en uw partner niet in gemeenschap van goederen getrouwd of geregistreerd partner, dan hangt het af van de afspraken die u samen heeft gemaakt of het geld van u samen is of niet:

  • In huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontracten wordt vaak vastgelegd dat het geld op een en/of-rekening gemeenschappelijk wordt.
  • Heeft u geen afspraken gemaakt over de en/of-rekening, dan is dat geld niet gemeenschappelijk maar blijft het geld van wie het afkomstig is (of voor wie het op de rekening is gestort).

Als u een en/of-rekening met iemand anders dan uw partner heeft (bijvoorbeeld ouder en kind), dan hangt het ook af van de afspraken die u met die ander heeft gemaakt of het geld van u samen is of niet:

  • Heeft u geen afspraken gemaakt, dan is het geld op de en/of-rekening niet gemeenschappelijk maar blijft het geld van wie het afkomstig is (of voor wie het op de rekening is gestort).
  • U kunt wel afspreken dat het geld dat op een en/of-rekening staat en wat daarop in de toekomst wordt gestort van u samen zal zijn. U (of de andere rekeninghouder) zult die afspraken moeten kunnen bewijzen dus het is verstandig om dat schriftelijk te doen.

Na de scheiding valt uw ex-echtgenoot in hoogste tariefgroep van de erfbelasting.

Niet via het testament. Een ex-partner houdt wettelijk recht op een deel van uw pensioen. Of uw ex-partner recht houdt op partnerpensioen na de echtscheiding hangt af van uw pensioenvoorwaarden. Dit kunt u navragen bij uw pensioenuitvoerder.

Brochure Samen verder

Alles over samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap.

Download de brochure Brochure Samen verder

Bekijk de brochure Brochure Samen verder online