Problemen bij de verdeling van de erfenis

Het komt nogal eens voor dat erfgenamen het niet eens zijn over de verdeling van de nalatenschap. Soms weigert een van de erfgenamen mee te werken aan de verdeling. Of een niet-erkend kind eist een deel van de nalatenschap op. Of er is wantrouwen, bijvoorbeeld als erfgenamen denken dat er iets is verdwenen uit de nalatenschap. U kunt dan de volgende mogelijkheden overwegen.

Familieveiling

Een familieveiling is een eenvoudige, goedkope en vaak prettige oplossing om de inboedel te verdelen. Iedere erfgenaam trekt dan een lootje, bijvoorbeeld bij de notaris. Heeft de een tijdens de veiling meer waardevolle spullen gekregen dan een ander? Dan kunt u dat verrekenen.

Bemiddeling door notaris

De notaris probeert met alle erfgenamen overeenstemming te bereiken. Lukt dat niet en blijven er meningsverschillen, dan zet de notaris de geschilpunten op papier. Dat helpt in een eventuele rechtszaak.

Betrek een notaris bij de verdeling. Die kan ruzie in de familie voorkomen.

Mediation

Bij mediation zoeken de erfgenamen samen met een mediator naar een oplossing. Voorwaarde is dat de erfgenamen nog met elkaar praten. Ze moeten samen om de tafel willen zitten. De uiteindelijke oplossing is bindend. Een mediator vindt u via de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN).

Bindend advies

Bindend advies is handig als de erfgenamen het niet eens zijn over de waarde van een erfstuk. Bijvoorbeeld het huis. Een onafhankelijke makelaar kan adviseren over de waarde van het huis.

Verdeling door de rechter

Kiest u ervoor om de rechter in te schakelen om de erfenis te verdelen? Dan hebben de erfgenamen geen invloed op de verdeling. Dit is een ingrijpende oplossing, die veel tijd en geld kost. U zult een advocaat moeten inschakelen.