Kosten na een overlijden

Een overlijden brengt altijd kosten met zich mee. Op deze pagina vindt u de meest voorkomende uitgaven en kosten.

Kosten van begrafenis of crematie

Hiermee krijgt u te maken als u de uitvaart regelt.

Erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, dan moet u meestal erfbelasting betalen. Hoe meer verwantschap er is tussen u en degene van wie u erft, hoe minder belasting u betaalt. Zo betalen kinderen minder erfbelasting dan kleinkinderen.

Inkomstenbelasting

Na het overlijden krijgt u van de Belastingdienst meestal een belastingaanslag voor de inkomstenbelasting van de overledene. U betaalt de belasting die de overledene nog was verschuldigd. Dat kan van de bankrekening van de overledene, als daar genoeg geld op staat. Als er meer schulden dan bezittingen zijn in de nalatenschap, moet er eerst een lijst worden gemaakt met alle schulden. Dan bepaalt de vereffenaar hoeveel van de schuld kan worden afbetaald.

Notariskosten

Hoeveel u betaalt aan de notaris, hangt af van het aantal uur dat de notaris voor u werkt. Hoe ingewikkelder of groter de nalatenschap en hoe ingewikkelder de familiesituatie, hoe meer uren de notaris maakt. Andere factoren die invloed hebben op de kosten: zijn alle erfgenamen gemakkelijk te vinden? Was de administratie van de overledene op orde? Is er ruzie over de boedel? Moet de notaris bemiddelen? Hoe sneller u en de andere erfgenamen eruit zijn, hoe lager de notariskosten.

Kosten executeur

De overledene kan in zijn testament bepalen dat de executeur een vergoeding krijgt. Of dat er geen vergoeding is. Als er niets in het testament staat, krijgt de executeur 1 procent van de waarde van de nalatenschap op het moment van het overlijden.

Kosten vereffenaar

Een vereffenaar is iemand die spullen mag verkopen uit een nalatenschap om schuldeisers af te betalen. Als de rechter een vereffenaar heeft benoemd, dan krijgt deze een vergoeding uit de nalatenschap. De rechter bepaalt hoe hoog die vergoeding is.

De rechter kan bijvoorbeeld een vereffenaar benoemen als:

  • de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard;
  • als de overledene meer schulden dan bezittingen had;
  • de erfgenamen onvindbaar zijn;
  • er ruzie is tussen de erfgenamen.

Andere kosten

Afhankelijk van de situatie betaalt u ook:

  • taxatiekosten voor het koophuis en waardevolle spullen;
  • griffierecht (134 euro) als u kiest voor beneficiaire aanvaarding of verwerping;
  • kosten voor de ontruiming van de woning (verhuizer, afvoer van waardeloze zaken, herstelkosten woning);
  • verkoopkosten voor de koopwoning (makelaar, veiling);
  • kosten advocaat en griffierecht bij een ruzie tussen erfgenamen;
  • kosten die niet direct met de afwikkeling van de nalatenschap te maken hebben, maar die wel kunnen oplopen. Denk aan doorlopende servicekosten van een (zorg)appartement.