Een bestaande onderneming

Als ondernemer bent u altijd druk. Dan schiet de vraag of de gekozen bedrijfsvorm nog wel de juiste is er wel eens bij in. Is uw bedrijf gegroeid of denkt u erover om de zeggenschap in uw bedrijf anders te regelen?

Advies notaris inwinnen

In bepaalde situaties is het goed om advies in te winnen bij de notaris. Bijvoorbeeld zaken rondom uw bedrijf, zoals fusie, overname of splitsing. Maar ook als het om uzelf gaat, denk aan bedrijfsopvolging regelen en zaken rond uw pensioen.

Verplichte tussenkomst notaris

De overheid heeft bepaald dat een aantal ondernemingszaken alleen via tussenkomst van de notaris geregeld kunnen worden. Bijvoorbeeld de aanpassing van de statuten van uw bv of coöperatie. De notaris garandeert dat de betreffende handelingen of wijzigingen rechtsgeldig zijn en alle wettelijke en statutaire regels nageleefd worden.

De notaris weet precies de voor- en nadelen van de rechtsvormen en zoekt met u naar de meest geschikte vorm.
Meer informatie over de rol van de notaris