Een bestaande onderneming

Als ondernemer bent u altijd druk. Dan schiet de vraag of de gekozen bedrijfsvorm nog wel de juiste is er wel eens bij in. Is uw bedrijf gegroeid of denkt u erover om de zeggenschap in uw bedrijf anders te regelen?

Daarnaast kan een toekomstige overdracht reden zijn om de gemaakte afspraken nog eens goed te bekijken. In de volgende situaties is het goed om advies bij de notaris in te winnen:

Een bedrijfsvorm die past bij uw onderneming?

Verplichte tussenkomst notaris

De overheid heeft bepaald dat een aantal ondernemingszaken alleen via tussenkomst van de notaris geregeld kunnen worden. Bijvoorbeeld de aanpassing van de statuten van uw besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv) of coöperatie, de uitgifte en overdacht van aandelen en herstructurering, splitsing of bedrijfsopvolging. De notaris garandeert dat de betreffende handelingen of wijzigingen rechtsgeldig zijn en alle wettelijke en statutaire regels nageleefd worden.

De notaris is onafhankelijk en betrekt zowel uw privésituatie als de veranderende wettelijke en fiscale regels bij zijn advies over uw rechtszekerheid. De notaris weet precies de voor- en nadelen van de rechtsvormen en zoekt met u naar de meest geschikte vorm. En heeft u een ondernemingsvorm gekozen, dan zorgt hij of zij voor de oprichting en de begeleiding.
Meer over de oprichting van een onderneming en de rol van de notaris

Vond u deze informatie nuttig?