Als ondernemer een bedrijfspand kopen

Wanneer u voor uw onderneming ook een bedrijfs- of kantoorpand wilt aanschaffen, dan heeft dat niet alleen financiële, maar ook juridische en fiscale kanten.

Zo kunt u te maken krijgen met huur en verhuur, huurkoop, eigendom of beperkte zakelijke rechten (opstalrecht, erfpachtrecht). Bij de aankoop van een bedrijfspand of kantoorruimte is het inschakelen van een notaris verplicht. Het is raadzaam hem tijdig in te schakelen bij de voorbereidende werkzaamheden en het vastleggen van de koopovereenkomst.

Fiscale aspecten

Als u een bedrijfspand koopt bent u overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting verschuldigd. Deze beide belastingen kennen verschillende regelingen die vaak erg complex zijn. Omdat het meestal om aanzienlijke bedragen gaat, is het van belang om tijdig een volledig inzicht te krijgen in alle fiscale en financiële gevolgen. De notaris is bij uitstek dé deskundige op dit gebied.