Fusie

Bent u van plan om te fuseren met een andere onderneming? Leg dan de diverse afspraken goed vast.

Fuseren

Bent van plan te fuseren met een ander bedrijf, dan doet u er verstandig aan diverse zaken te controleren voordat u besluit tot fusie. U moet inzicht krijgen in de vermogenspositie van de beoogde fusiepartner en u wilt diverse afspraken, waaronder de garanties, goed vastgelegd hebben.

Als u een besloten vennootschap (bv) heeft en van plan bent te fuseren met een andere bv, kunt u kiezen voor een zogenoemde juridische fusie waardoor beide bedrijven volledig samensmelten.

Als u van plan bent met anderen in een maatschap, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) samen te gaan werken, is het van belang de basis voor de gezamenlijke bedrijfsvoering zorgvuldig in een contract vast te leggen. De notaris kan u hierbij helpen.

Meer over de verschillende rechtsvormen