Iets waardevols schenken

Schenkt u iets van waarde, bijvoorbeeld een auto, een piano of een huis? Dan kunt u ervoor kiezen om dat via de notaris te regelen. Afhankelijk van de waarde van uw gift, moet de ontvanger belasting betalen.

Voordeel van schenken via notaris

Het kan handig zijn om bij de notaris vast te leggen dat u spullen hebt geschonken aan iemand. Zo voorkomt u dat er later verwarring ontstaat bij (andere) familieleden of erfgenamen. Een notariële akte is het bewijsstuk van uw gift.

Tarieven schenkbelasting

Welke tarieven en vrijstellingen voor schenkbelasting gelden er in 2024?

Download de tarievenkaart Tarieven schenkbelasting

Belasting betalen

Als u waardevolle spullen weggeeft, dan moet de ontvanger misschien belasting betalen over uw gift. Dat hangt af van de waarde van de spullen en uw relatie tot de ontvanger. Aan familie kunt u meer belastingvrij schenken dan aan uw buren. Hoeveel u maximaal belastingvrij kunt schenken, vindt u op de Tarievenkaart Erf- en schenkbelasting.