Wat is uw notaris aan u verplicht?

De notaris heeft bij de uitoefening van zijn openbare functie bepaalde verplichtingen.

Ministerieplicht, onpartijdig, geheimhouding

Elke notaris heeft een eed afgelegd, waarin hij of zij belooft zich aan een aantal verplichtingen te houden. De belangrijkste zijn:

 • Iedereen is welkom
  Een notaris mag in principe niemand weigeren. De notaris is niet alleen bevoegd, maar over het algemeen ook verplicht zijn diensten aan het publiek te verlenen. Dit heet ministerieplicht. Ook iemand met een crimineel verleden heeft recht op een notaris. Alleen in heel bijzondere omstandigheden mag de notaris een cliënt weigeren.
   
 • Altijd onpartijdig
  De notaris is onafhankelijk en onpartijdig. De notaris behartigt de belangen van alle betrokkenen. Ook van betrokkenen met wie de notaris geen rechtstreeks contact heeft.
   
 • Alles blijft geheim
  Alles wat u aan de notaris vertelt is geheim. De notaris mag niets delen, ook niet met uw (zaken)partner.

  De notaris moet Belastingdienst, politie en justitie op hun verzoek wel inzicht geven in het betalingsverkeer. Ook is de notaris verplicht om ongebruikelijke transacties op de bankrekening te melden. Lees meer hierover in onderstaande brochure.
Brochure cliëntenonderzoek en meldingsplicht in het notariaat

Brochure Cliëntenonderzoek en meldplicht

De notaris is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Wat betekent dit in de praktijk? En wat merkt u ervan?

Download brochure Brochure Cliëntenonderzoek en meldplicht

Brochure client screening and obligation to report

Brochure Client screening and obligation to report

The notary is obligated to report unusual transactions. What does this mean? And in what way does it affect you?

Download brochure Brochure Client screening and obligation to report

Wetgeving notariaat

Alle (kandidaat-)notarissen in Nederland en de overkoepelende Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) moeten zich houden aan de bepalingen van de Wet op het notarisambt en de uitvoeringsregelingen.

Altijd op de hoogte van laatste ontwikkelingen

Elke (kandidaat-)notaris is verplicht lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De KNB zorgt dat haar leden zich permanent bijscholen en op de hoogte zijn van wetswijzigingen en laatste ontwikkelingen.

Wie controleert de notaris?

Het Bureau Financieel Toezicht ziet erop toe dat een notariskantoor zich aan de regels houdt, integer handelt en verantwoord omgaat met geld dat cliënten tijdelijk bij de notaris stallen (derdengelden). Notarissen controleren ook elkaar.

Brochure Spelregels voor notaris en consument

Brochure Spelregels voor notaris en consument

Uitleg over de belangrijkste regels waar de notaris en u zich aan moeten houden.

Download de brochure Brochure Spelregels voor notaris en consument

Bekijk de brochure Brochure Spelregels voor notaris en consument online