Onterfd

Iemand die is onterfd, deelt niet mee in de erfenis. Gaat het om de partner of de kinderen, dan hebben zij nog wel rechten.

Onterfd kind

Legitieme portie

Onterfde kinderen hebben nog wel recht op een legitieme portie. Dat is de helft van het bedrag dat u wettelijk zou erven. De legitieme portie krijgt u niet automatisch. U moet die binnen 5 jaar na het overlijden opeisen bij de erfgenamen, of bij de executeur als die er is. U kunt uw eigen notaris vragen om u te helpen.

Speciale situaties

  • Als de overledene alles heeft nagelaten aan een goed doel, dan zijn alle wettelijke erfgenamen onterfd. Wilt u uw legitieme portie opeisen, dan moet het goede doel uw legitieme portie aan u betalen.
  • Als de wettelijke verdeling geldt, en de partner van de overledene dus het beheer heeft over de hele nalatenschap, dan krijgt het onterfde kind zijn legitieme portie pas na het overlijden van de partner.

Berusten in onterving

Als onterfd kind kunt u berusten in de onterving. Uw deel gaat dan naar uw kinderen, de kleinkinderen van de overledene. Zijn zij ook onterfd in het testament en berusten ze ook in hun onterving, dan gaat hun deel naar de overige erfgenamen. Onterfde (klein)kinderen die berusten in de onterving kunnen geen legitieme portie meer opeisen.

Onterfde partner

Een onterfde partner heeft geen recht op geld of bezit. Maar hij heeft wel andere rechten, bijvoorbeeld om in het huis te blijven wonen en de meubelen te gebruiken als hij anders op straat zou komen te staan. De partner heeft soms ook recht op de rente van bijvoorbeeld de bankrekening.

Geen erfgenaam, wel legaat

Het is mogelijk dat u weliswaar onterfd bent, maar wel een legaat krijgt. Dat staat dan in het testament.