Belastingvoordeel voor de schenker

Schenken heeft soms belastingvoordelen. Dat maakt schenken niet alleen leuk voor de ander, maar ook voor u. Zit uw geld vast in een huis? Dan kunt u profiteren van belastingvoordeel door te schenken op papier.

Drie belastingvoordelen van schenken

1. U betaalt minder inkomstenbelasting

Een bedrag dat u schenkt gaat af van uw vermogen. Wellicht betaalt u daardoor minder inkomstenbelasting in box 3. Let op: schenkt u aan kinderen onder de 18? Dan telt hun bankrekening op bij uw vermogen.

2. Erfgenamen betalen minder erfbelasting

Omdat uw vermogen kleiner is, hoeven uw erfgenamen minder erfbelasting te betalen.

3. Vermindering eigen bijdrage zorginstelling

De eigen bijdrage voor zorg uit de Wet langdurige zorg (vroeger: AWBZ) wordt berekend op basis van uw inkomen en vermogen. Met een schenking vermindert uw vermogen. Afhankelijk van uw situatie hoeft u misschien minder eigen bijdrage te betalen.

Schenken op papier

Wilt u profiteren van de belastingvoordelen van schenken, maar zit uw geld vast in een huis of aandelen? Dan kunt u alvast ‘op papier’ schenken. Na uw overlijden krijgt de ontvanger dit geld ook echt in handen. Een schenking op papier regelt u via de notaris.

6% rente

De belastingdienst ziet een schenking op papier als een schuld die u heeft aan de ontvanger. Over die schuld moet u 6% rente betalen aan de ontvanger. Als u die rente niet betaalt, dan telt de Belastingdienst uw schenking op papier op bij uw vermogen. Dan vervallen de belastingvoordelen voor u en later voor uw erfgenamen.

Ontvanger telt schenking op bij box 3

De ontvanger moet uw schenking op papier opgeven in box 3 van de inkomstenbelasting. Als het vermogen in box 3 door het geschenk boven 57.000 euro uitkomt, betaalt de ontvanger inkomstenbelasting over het meerdere (met fiscale partner is dit bedrag 114.000 euro).