Wilsbekwaam

Iemand die zelfstandig een beslissing kan nemen en de gevolgen van die beslissing overziet, noemen we wilsbekwaam.

Het is belangrijk om zeker te weten dat u wilsbekwaam bent voordat u een testament laat opstellen en ondertekent. De notaris toetst bij iedere rechtshandeling en overeenkomst of iemand aan zijn tafel wilsbekwaam is. Stel dat u wilsonbekwaam was op het moment dat u bij de notaris uw testament hebt ondertekend, dan is deze akte niet geldig.

Vaststellen wilsonbekwaamheid

Begrijpt u de gestelde vragen? Kunt u in eigen woorden vertellen wat u wilt regelen en waarom? Het is soms moeilijk om vast te stellen wanneer iemand wilsonbekwaam is. Ook kan het per situatie verschillen. Zo kunt u door rouw, ziekte of medicijngebruik tijdelijk wilsonbekwaam zijn. Bij twijfel kan de notaris de hulp inroepen van een gespecialiseerde en onafhankelijke arts, bijvoorbeeld een VIA-arts. Daar is uw toestemming voor nodig.

Dementie en wilsbekwaam

De diagnose dementie wil niet meteen zeggen dat u wilsonbekwaam bent. Zeker wanneer de dementie zich nog in het beginstadium bevindt. Iemand met dementie verliest vaak geleidelijk de bekwaamheid om zelf alle beslissingen te nemen. Rekenen en omgaan met geld wordt bijvoorbeeld lastiger. Of opkomen voor de eigen belangen. Het hangt van de aard van de beslissing af of iemand nog wilsbekwaam is of niet. Het is belangrijk dat u bij een bezoek aan de notaris aangeeft dat bij u beginnende dementie is geconstateerd.

Brochure testament maken

Alles over het maken van een testament. En wat er met uw nalatenschap gebeurt als u geen testament heeft.

Download de brochure Brochure testament maken

Bekijk de brochure Brochure testament maken online