Stichting

Stichtingen worden vooral voor goede doelen opgericht. Ze hebben geen leden. Een stichting mag winst maken, zolang de uitkering daarvan naar het doel van de stichting gaat.

Een stichting is een rechtspersoon en mag onder meer contracten afsluiten, subsidie ontvangen en bezittingen hebben. De statuten zorgen voor een goede interne organisatie. Al deze zaken helpen bij het verwezenlijken van het sociale of maatschappelijke doel van de stichting.

Het doel van een stichting

De meeste stichtingen worden opgericht door mensen of organisaties die zich richten op het verwezenlijken van een ideëel doel. Denk daarbij aan natuurbehoud, hulp aan andere mensen of het promoten van kunst en cultuur. Een stichting kan ook worden opgericht voor andere doelen.
Iedereen kan een stichting oprichten: alleen of samen met anderen. Ook een rechtspersoon (zoals een vereniging of een bv) kan een stichting oprichten.

Waarom een stichting als rechtsvorm kiezen?

Het oprichten van een stichting zorgt voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de oprichters en het vermogen van de stichting. Geldstromen lopen zo niet meer door elkaar. Een stichting is bovendien een rechtspersoon. Dat betekent dat een stichting bezittingen en schulden kan hebben en ook contracten kan afsluiten. Als rechtspersoon kan een stichting subsidies, donaties en legaten ontvangen. Daarnaast worden de ‘spelregels’ van de organisatie officieel vastgelegd in statuten.

De rol van de notaris

Om een stichting op te richten is het noodzakelijk om naar de notaris te gaan. Voor de oprichting is namelijk een notariële akte verplicht. De notaris zal u hierbij helpen. Ook na de oprichting kunt u met vragen bij de notaris terecht, bijvoorbeeld over de wijziging van statuten, bij vragen over de interpretatie van de statuten, bij geschillen binnen het bestuur of vragen over bevoegdheden van het bestuur of van individuele bestuurders.

Belastingen

Een stichting kan met verschillende belastingen te maken krijgen, zoals btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst en bij het Stichtingen en Verenigingen Loket van de Belastingdienst.