Stichting

Stichtingen worden vooral voor goede doelen opgericht. Een stichting heeft geen leden.

Wat is een stichting?

Wilt u een bepaald maatschappelijk, sociaal of ideëel doel realiseren, zoals natuurbehoud, hulp aan andere mensen of de verspreiding van cultuur? En heeft u hiervoor een vermogen beschikbaar? Dan kunt u kiezen voor de stichting als rechtsvorm.

Hoe richt ik een stichting op?

U richt een stichting op met een akte van de notaris. Hierin verklaart u dat u de stichting in het leven roept en bepaalt u de statuten. U kunt een stichting alleen oprichten (ook via uw testament) of samen met anderen. Ook een rechtspersoon (zoals een bv) kan een stichting oprichten. 

Rol notaris

Om een stichting op te richten moet u naar de notaris. 

Vond u deze informatie nuttig?