Ontbinden stichting

Het bestuur kan besluiten om een stichting te ontbinden. Bijvoorbeeld omdat het doel is bereikt of omdat er niet genoeg bestuurders zijn om de stichting voort te zetten. Het is mogelijk om (tijdelijk) verder te gaan als slapende stichting. De stichting onderneemt dan geen activiteiten meer, maar blijft wel voortbestaan.

Vereffening resterend vermogen

Bij ontbinding van de stichting wordt het nog aanwezige vermogen vereffend. De schulden worden betaald en bezittingen verkocht.Dit gebeurt meestal door een van de bestuursleden, die als vereffenaar optreedt. Wat er gebeurt met geld dat daarna nog overblijft, wordt bepaald door de statuten. Staat er daarover niets in de statuten, dan keert de vereffenaar het overschot uit aan de staat. Die moet dat overschot dan zo veel mogelijk besteden in lijn met het doel van de stichting.

Einde stichting

Als al het vermogen is vereffend en de vereffenaar het overschot heeft uitgekeerd, houdt de stichting op te bestaan. De vereffenaar moet dat melden bij het Handelsregister.

Bewaren boekhouding en contracten

Na het einde van de stichting moeten de boekhouding en contracten van de stichting nog zeven jaar lang worden bewaard. In de statuten kan worden bepaald wie de bewaarder is. Bepalen de statuten daarover niets, dan beslist het bestuur wie bewaarder is of treedt de laatste vereffenaar op als bewaarder. Zijn of haar naam moet worden ingeschreven in het Handelsregister.

Rol notaris

Om vervelende verrassingen te voorkomen, is het verstandig om samen met een notaris te controleren of alle stappen om een stichting te ontbinden volgens de statuten zijn verlopen.