Schenken aan kinderen

Elk jaar mogen ouders belastingvrij geld schenken aan hun kinderen. Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan kunt u dat bedrag eenmalig flink verhogen. Bijvoorbeeld als u geld geeft voor een studie of een huis.

Belastingvrij schenken

De belastingvrije bedragen worden ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld. Onderstaande bedragen gelden in 2024.

Eenmalige schenking

Eenmalig kunnen ouders elk kind (tussen 18 en 40 jaar) een flink bedrag geven waarover ze geen belasting hoeven te betalen. Hoeveel dat is, hangt af van het doel van uw gift. Uw kind moet de eenmalig verhoogde belastingvrije gift altijd opgeven bij de belastingaangifte.

  • Eenmalige gift zonder doel: 31.813 euro
  • Eenmalige gift voor studie: 66.268 euro

Jaarlijkse schenking

Jaarlijks kunnen ouders belastingvrij 6.633 euro schenken aan hun kinderen. Als u meer schenkt dan het belastingvrije bedrag, dan moet uw kind de schenking opgeven bij de belastingaangifte en schenkbelasting betalen.

Schenkbelasting betalen voor uw kinderen

Schenkt u uw kinderen meer dan het belastingvrije bedrag, dan moeten uw kinderen belasting betalen over uw schenking. U kunt ook aanbieden om zelf de schenkbelasting voor uw kinderen te betalen.

Een schenking kan gevolgen hebben voor een studiebeurs of uitkering. Als het vermogen van uw kind door uw gift boven een drempelbedrag uitkomt, kan uw kind de beurs of uitkering verliezen.

Tarieven schenkbelasting

Welke tarieven en vrijstellingen voor schenkbelasting gelden er in 2024?

Download de tarievenkaart Tarieven schenkbelasting

Uw belastingvoordeel

Een bedrag dat u schenkt gaat af van uw vermogen. Wellicht betaalt u daardoor minder vermogensbelasting.

Zijn uw kinderen nog geen 18? Dan telt hun bankrekening op bij uw vermogen.

Alvast schenken op papier

Zit uw vermogen vast, bijvoorbeeld in een huis? Dan kunt u via de notaris al op papier geld schenken. Uw kind krijgt uw schenking pas na uw overlijden in handen en betaalt dan minder erfbelasting. Informeer bij de notaris of schenken op papier in uw situatie fiscaal voordelig is.

Grip houden op uw gift

Wilt u dat de schenking aan uw kind goed wordt besteed? Dan kunt u bij de notaris aan uw schenking voorwaarden meegeven. Bijvoorbeeld:

  • Uw kind krijgt het geld pas vanaf zijn 18e verjaardag in handen.
  • Uw kind mag uw gift alleen voor studie of een huis gebruiken. 
  • U kunt bepalen onder welke voorwaarden u uw schenking kunt terugdraaien. Bijvoorbeeld als u krap bij kas komt te zitten.
  • U bepaalt wat er met het geld gebeurt als uw kind gaat scheiden.

Zelf beheer houden over de schenking

Als u zeggenschap wilt behouden over het bedrag dat u hebt geschonken aan uw kind, dan kunt u bij de notaris een bewindvoerder benoemen. U kunt dit ook zelf zijn. De bewindvoerder bepaalt samen met het kind waar hij zijn geld aan uitgeeft. U bepaalt hoe lang het bewind duurt, maar maximaal tot uw kind 30 jaar is.