Centraal testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin de (kandidaat-)notarissen registreren wie een testament heeft opgemaakt, wanneer hij dat heeft gedaan en bij welke notaris. Het CTR geeft antwoord op de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris zich dat bevindt. Het biedt geen inzage in de inhoud van het testament.

Als particulier of als belanghebbend(e) instantie/bedrijf kunt u via een schriftelijke aanvraag nagaan of de overledene een testament heeft. Dit is kosteloos. Ook de notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen.

Algemene vragen

Voor algemene informatie over het Centraal Testamentenregister belt u 0900 1144114 (25 cent per minuut, op werkdagen bereikbaar van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur. Op het gebruik van het 0900-nummer van het CTR zijn de Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten, opgesteld door de NVI-Branchevereniging Betaalde Content, van toepassing.

Via dit nummer kunt u geen verklaring van het CTR aanvragen. Gebruik daarvoor een van onderstaande formulieren.

Heeft u vragen over notariële zaken, zoals het opstellen van een testament of het krijgen van een erfenis? Bel dan de Notaristelefoon: 0900 3469393 (80 cent per minuut, op werkdagen bereikbaar van 9 tot 14 uur). U kunt uw vraag ook aan een notaris zelf stellen of rondkijken op deze website.

Schriftelijke aanvraag

Aanvragen voor een verklaring van het CTR worden alleen schriftelijk behandeld. U kunt alleen een aanvraag indienen ten aanzien van een overleden persoon. U moet daarom altijd een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister meesturen. Naaste familieleden van de overledene kunnen dit uittreksel opvragen bij de gemeente waarin de overledene kwam te overlijden (dus niet in de gemeente waar die persoon als laatste stond ingeschreven). Vaak kan de uitvaartonderneming hiervoor zorgdragen. Een (schriftelijke) verklaring van overlijden, afgegeven door een (huis)arts, volstaat niet.

Stuur uw verzoek of ingevuld aanvraagformulier, inclusief een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister, naar:

Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG

Deze manier van inzage in het CTR is gratis. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden in de brief, zodat wij u het antwoord kunnen sturen.

Antwoord CTR

Het CTR doet er alles aan om uw aanvraag zo spoedig mogelijk te behandelen. De medewerkers streven ernaar u binnen één week te berichten of de overledene een testament heeft opgemaakt en (als dat het geval is) bij welke notaris deze zich bevindt. Testamentenregistraties van personen die voor 1976 zijn overleden, zijn opgeslagen op sterk verkleinde films (microfilms). Hierbij moet handmatig gezocht worden. Is dit bij een aanvraag nodig dan is het streven om u binnen twee weken te berichten.

Inhoud testament: naar de notaris

Over de inhoud van een testament is bij het CTR niets bekend. U kunt zelf een afspraak maken met de notaris die het testament bewaart of een willekeurige notaris. De notaris verstrekt alleen aan direct belanghebbenden (bijvoorbeeld erfgenamen) informatie over de inhoud van het testament.
Het is niet verplicht om de nalatenschap af te laten handelen door de notaris die het testament heeft opgemaakt. Uw eigen notaris kan bijvoorbeeld ook de nalatenschap afhandelen.

Overige registraties CTR

Behalve testamenten registreren (kandidaat-)notarissen ook de volgende zaken in het CTR:

  • Benoemingen (bijvoorbeeld voogdijbenoemingen) die moeten ingaan bij overlijden.
  • Schenkingsovereenkomsten die pas na het overlijden van de schenker moeten worden uitgevoerd.
  • Verblijvingsbedingen (zoals opgenomen in notariële samenlevingsovereenkomsten en huwelijkse voorwaarden).
  • Natuurlijke verbintenissen die na overlijden omgezet moeten worden in een rechtens afdwingbare verplichting.

Testamentenregisters in buitenland

Is een familielid die in het buitenland woont overleden, en wilt u kijken of er een testament is? In sommige landen hoeven testamenten niet altijd bij de notaris vastgelegd te worden. Daardoor is die testamentenregistratie niet sluitend. Het is om die reden raadzaam om contact op te nemen met de notariële beroepsorganisatie in het betreffende land.

Testamenten voormalige Nederlandse Antillen

Testamenten die zijn opgemaakt op Curaçao, Aruba of St. Maarten moeten worden ingeschreven in het Centraal testamentenregister op Curaçao. Deze testamenten worden niet automatisch geregistreerd in het Nederlandse CTR; dit gebeurt slechts bij uitzondering. Op de voormalige Antillen wordt soms ten onrechte de suggestie gewekt dat alle testamenten ook bij het Nederlandse CTR worden geregistreerd, maar dit is dus niet het geval.

Privacy

Het CTR gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer hierover leest u in de CTR privacyverklaring (pdf).

Vond u deze informatie nuttig?