Centraal Testamentenregister

In een testament staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Als u wilt weten of een overledene een testament heeft gemaakt en waar dat is, kunt u of kan uw notaris contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR). In het CTR wordt geregistreerd wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris.

Als particulier of instantie kunt u kosteloos zelf nagaan of de overledene een testament heeft. Dat kan in de meeste gevallen via een digitale aanvraag. U kunt alleen een aanvraag indienen ten aanzien van een overleden persoon. Alleen testamenten die in Nederland zijn opgemaakt, worden in het CTR geregistreerd.
Over de inhoud van een testament is bij het CTR niets bekend. Hiervoor dient u een afspraak te maken met een notaris.

Jessica weet raad: het Centraal Testamentenregister

Bekijk de video over het levenstestament (2:12 min)

Digitale CTR-aanvraag

U kunt ook een digitale CTR-aanvraag indienen. Als u beschikking heeft over de juiste gegevens van de overledene (conform de Basisregistratie Personen), kunt u digitaal bij het CTR nagaan of de overledene een testament heeft. Binnen enkele minuten heeft u op uw aanvraag een antwoord. Van dit antwoord kunt u een pdf-bestand downloaden. Klik op onderstaande link om een digitale aanvraag in te dienen bij het CTR.

Schriftelijke aanvraag

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om een digitale aanvraag te doen bij het CTR. In de volgende gevallen dient u de aanvraag schriftelijk in te dienen:

  • Personen die voor 1 oktober 1994 zijn overleden.
  • Personen die niet in Nederland wonen (Registratie Niet-Ingezetenen) of in het buitenland zijn overleden.
  • Als de inlichting moet worden voorzien van een apostille.
  • Als u als bewindvoerder of curator een inlichting wilt aanvragen over een in leven zijnde persoon. In dit geval dient u met de schriftelijke aanvraag een kopie van de beschikking mee te sturen. Na beoordeling van de beschikking door CTR wordt er telefonisch contact met u opgenomen

Indien u een schriftelijke aanvraag doet, moet deze voorzien zijn van een kopie van de overlijdensakte. Let op: een rouwkaart voldoet niet. De uitvaartonderneming zorgt hier vaak voor, inclusief enkele kopieën. Naaste familie van de overledene kan de overlijdensakte ook opvragen bij de gemeente waar de betreffende persoon is overleden. Let op: dit kan een andere gemeente zijn dan waar die persoon als laatste stond ingeschreven.


Stuur uw verzoek of ingevuld aanvraagformulier, inclusief een kopie van de overlijdenakte, naar:

Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG

Deze manier van inzage in het CTR is gratis. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden in de brief, zodat wij u het antwoord kunnen sturen.
 

Wilt u weten of u zelf ooit een testament heeft laten maken? Deze informatie is niet schriftelijk op te vragen. Het CTR legt u graag uit hoe u deze informatie wel kunt verkrijgen. Neem hiervoor telefonisch contact op met CTR: 0900 1144114 (25 cent per minuut met een maximum van 12,50 euro). Op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 – 12:00 uur en 13:30 - 16:00 uur.

Antwoord CTR bij schriftelijke aanvraag

De medewerkers van het CTR streven ernaar u binnen één week te berichten of de overledene een testament heeft opgemaakt en (als dat het geval is) bij welke notaris deze zich bevindt. Testamentenregistraties van personen die voor 1976 zijn overleden, zijn opgeslagen op sterk verkleinde films (microfilms). Hierbij moet handmatig gezocht worden. Is dit bij een aanvraag nodig, dan is het streven om u binnen twee weken te berichten.

Inhoud testament: naar de notaris

Over de inhoud van een testament is bij het CTR niets bekend. U kunt zelf een afspraak maken met de notaris die het testament bewaart of een notaris naar keuze. De notaris verstrekt alleen aan direct belanghebbenden, zoals erfgenamen, informatie over de inhoud van het testament. Het is niet verplicht om de nalatenschap af te laten handelen door de notaris die het testament heeft opgemaakt. Uw eigen notaris kan bijvoorbeeld ook de nalatenschap afhandelen. Vind een notaris bij u in de buurt.

Contact

Hebt u (specifieke) vragen over een aanvraag of wilt u algemene informatie van het Centraal Testamentenregister, dan kunt u bellen met: 0900 1144114 (25 cent per minuut met een maximum van 12,50 euro). Op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 – 12:00 en 13.30 – 16:00 uur.

Kosten en voorwaarden

De CTR-informatielijn kost 25 cent per minuut. Op het gebruik van het 0900-nummer van het CTR en de Notaristelefoon zijn de Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten van toepassing, opgesteld door de NVI-Branchevereniging Betaalde Content.

Testamenten opgemaakt in het buitenland

Testamenten voormalige Nederlandse Antillen

Testamenten die zijn opgemaakt op Curaçao, Aruba of St. Maarten moeten worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister op Curaçao. Deze testamenten worden niet automatisch geregistreerd in het Nederlandse CTR. Dit gebeurt slechts bij uitzondering. Op de voormalige Antillen wordt soms ten onrechte de suggestie gewekt dat alle testamenten ook bij het Nederlandse CTR worden geregistreerd.

Testamentenregisters in buitenland

Is een familielid die in het buitenland woont overleden en wilt u kijken of er een testament is? In sommige landen hoeven testamenten niet altijd bij de notaris vastgelegd te worden. Daardoor is die testamentenregistratie niet sluitend. Het is om die reden raadzaam om contact op te nemen met de notariële beroepsorganisatie in het betreffende land.

Overige registraties CTR

Behalve testamenten registreren kandidaat-notarissen en notarissen ook de volgende zaken in het CTR:

  • Benoemingen, bijvoorbeeld voogdijbenoemingen die moeten ingaan bij overlijden;
  • Schenkingsovereenkomsten die pas na het overlijden van de schenker moeten worden uitgevoerd;
  • Verdelingsafspraken, zoals opgenomen in notariële samenlevingsovereenkomsten en huwelijkse voorwaarden.

Privacy

Het CTR gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer hierover leest u in de CTR privacyverklaring.