Centraal testamentenregister

In een testament staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Als u wilt weten of een overledene een testament heeft gemaakt en waar dat is, kunt u of kan uw notaris contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR). In het CTR wordt geregistreerd wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris.

Iedere notaris en kandidaat-notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Als particulier of als belanghebbende instantie kunt u ook zelf nagaan of de overledene een testament heeft. Dat moet via een schriftelijke aanvraag. Alleen testamenten die in Nederland zijn opgemaakt worden in het CTR geregistreerd. Over de inhoud van een testament is bij het CTR niets bekend.

Schriftelijke CTR-aanvraag

U kunt alleen een aanvraag indienen ten aanzien van een overleden persoon. Uw aanvraag moet voorzien zijn van een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister. De uitvaartonderneming zorgt vaak voor deze verklaring inclusief enkele kopieën. Naaste familie van de overledene kan dit uittreksel ook opvragen bij de gemeente waar de betreffende persoon is overleden. Let op: Dit kan een andere gemeente zijn dan waar die persoon als laatste stond ingeschreven.

Stuur uw verzoek of ingevuld aanvraagformulier, inclusief een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister, naar:

Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG

Deze manier van inzage in het CTR is gratis. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden in de brief, zodat wij u het antwoord kunnen sturen.

Wilt u weten of u zelf ooit een testament heeft laten maken? Deze informatie is niet schriftelijk op te vragen. Het CTR legt u graag uit hoe u deze informatie wel kunt verkrijgen. Neem hiervoor telefonisch contact op met CTR: 0900 1144114 (25 cent per minuut met een maximum van 12,50 euro). Op werkdagen bereikbaar tussen 9-12 en 13.30-16 uur.

Antwoord CTR

De medewerkers van het CTR streven ernaar u binnen één week te berichten of de overledene een testament heeft opgemaakt en (als dat het geval is) bij welke notaris deze zich bevindt. Testamentenregistraties van personen die voor 1976 zijn overleden, zijn opgeslagen op sterk verkleinde films (microfilms). Hierbij moet handmatig gezocht worden. Is dit bij een aanvraag nodig, dan is het streven om u binnen twee weken te berichten.

Inhoud testament: naar de notaris

Over de inhoud van een testament is bij het CTR niets bekend. U kunt zelf een afspraak maken met de notaris die het testament bewaart of een notaris naar keuze. De notaris verstrekt alleen aan direct belanghebbenden, zoals erfgenamen, informatie over de inhoud van het testament. Het is niet verplicht om de nalatenschap af te laten handelen door de notaris die het testament heeft opgemaakt. Uw eigen notaris kan bijvoorbeeld ook de nalatenschap afhandelen.

Contact

Hebt u (specifieke) vragen over een aanvraag of wilt u algemene informatie van het Centraal Testamentenregister, dan kunt u bellen met: 0900 1144114 (25 cent per minuut met een maximum van 12,50 euro). Op werkdagen bereikbaar tussen 9-12 en 13.30-16 uur.

Kosten en voorwaarden

De CTR-informatielijn kost 25 cent per minuut. Op het gebruik van het 0900-nummer van het CTR en de Notaristelefoon zijn de Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten van toepassing, opgesteld door de NVI-Branchevereniging Betaalde Content.

Testamenten opgemaakt in het buitenland

Testamenten voormalige Nederlandse Antillen

Testamenten die zijn opgemaakt op Curaçao, Aruba of St. Maarten moeten worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister op Curaçao. Deze testamenten worden niet automatisch geregistreerd in het Nederlandse CTR. Dit gebeurt slechts bij uitzondering. Op de Antillen wordt soms ten onrechte de suggestie gewekt dat alle testamenten ook bij het Nederlandse CTR worden geregistreerd, maar dit is dus niet het geval.

Testamentenregisters in buitenland

Is een familielid die in het buitenland woont overleden, en wilt u kijken of er een testament is? In sommige landen hoeven testamenten niet altijd bij de notaris vastgelegd te worden. Daardoor is die testamentenregistratie niet sluitend. Het is om die reden raadzaam om contact op te nemen met een notaris bij u in de buurt.

Overige registraties CTR

Behalve testamenten registreren kandidaat-notarissen en notarissen ook de volgende zaken in het CTR:

  • Benoemingen, bijvoorbeeld voogdijbenoemingen die moeten ingaan bij overlijden;
  • Schenkingsovereenkomsten die pas na het overlijden van de schenker moeten worden uitgevoerd;
  • Verblijvingsbedingen, zoals opgenomen in notariële samenlevingsovereenkomsten en huwelijkse voorwaarden.

Privacy

Het CTR gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer hierover leest u in de CTR privacyverklaring (pdf).