Bij een overlijden van een naaste komt er veel op u af. Wat moet u regelen en hoe? Wie zijn de erfgenamen? Is er een testament? En als u een erfenis krijgt, wat zijn dan de opties? U leest er meer over op deze pagina.

Regelen na een overlijden

Als een naaste is overleden, komt er veel op u af. Deze checklist geeft een overzicht van zaken die snel geregeld moeten worden. En welke op een later moment.

Download checklist Regelen na een overlijden

Testament

In een testament regelt u wie uw erfgenamen zijn en wat zij krijgen.

Bekijk de animatie over testament (1:08 min)

Bekijk de animatie over beneficiair aanvaarden erfenis (1:19 min)

Erfenis krijgen

U krijgt een erfenis: wat daar allemaal bij komt kijken en hoe u dat regelt

Tarieven

Met de handige en overzichtelijke Tarievenkaart erf- en schenkbelasting ziet u in één oogopslag welke tarieven en vrijstellingen er gelden in 2018.

Is er een testament?

Hoe u te weten komt of er een testament is en waar u dat kunt vinden.

Taken executeur

Een executeur zorgt voor de afwikkeling van de erfenis. Wat houdt dat in?