Wat doen anderen? Willy is erfgenaam

Willy’s zus is pas overleden. Zij had geen partner en kinderen. Ze hebben verder geen broers of zussen. Willy weet niet of haar zus een testament heeft opgesteld en wat ze nu het beste kan doen.

Portret van Willy Willy

    Willy is 78 jaar en heeft gewerkt in een damesmodezaak

    • Sinds 8 jaar weduwe
    • Heeft geen kinderen
    • In goede gezondheid

Is er een testament?

Willy belt de notaris en hoort dat je via het Centraal Testamentenregister kunt nagaan of iemand een testament heeft. De notaris biedt aan om dit na te gaan en drukt haar op het hart om geen spullen van haar zus mee te nemen. Door dat te doen aanvaardt ze namelijk een eventuele erfenis.

Ik begrijp dat je door het zuiver aanvaarden van de erfenis ook aansprakelijk bent als mijn zus schulden had. Dat wil ik natuurlijk niet.

Ik ben enig erfgenaam

Willy’s zus blijkt geen testament te hebben. Dat betekent dat de wet bepaalt wie de erfgenamen zijn en wat zij erven. Aangezien haar zus geen partner en kinderen had en hun ouders niet meer in leven zijn, blijkt Willy de enige erfgenaam te zijn. Wat nu?

Ik zie het helemaal niet zitten om alles te regelen en heb de notaris gevraagd of hij dit namens mij wil doen.

De notaris zorgt voor de afwikkeling en verdeling van de erfenis

Willy geeft de notaris opdracht hiervoor. Dit lijkt op de rol van de executeur. Hij brengt eerst de bezittingen en schulden in kaart van Willy’s zus. Als blijkt dat er schulden zijn, zorgt hij dat Willy de erfenis beneficiair aanvaardt. Daarna betaalt hij alle rekeningen en openstaande schulden en regelt de belastingaangifte. Als het nodig is, zal hij ook spullen uit de inboedel verkopen om alles te kunnen betalen. Uiteraard bespreekt hij dit met Willy. Het geld en de spullen die overblijven, erft Willy.

Meer over het afwikkelen van een nalatenschap