Erfenis beneficiair aanvaarden

Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, krijgt u wel de erfenis maar bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden. De belangrijkste reden voor deze keus is als u denkt dat de nalatenschap vooral uit schulden bestaat en dat die schulden hoger zijn dan het bezit.

Als meteen duidelijk is dat het bezit van de nalatenschap hoger is dan de schulden, kunt u de erfenis ook zuiver aanvaarden. De afwikkeling gaat dan sneller. Wie niets te maken wil hebben met de nalatenschap, kan de erfenis ook verwerpen.

Een erfenis beneficiair aanvaarden, wat is dat?

Vereffeningsprocedure

Als een van erfgenamen beneficiair aanvaardt, moet de hele nalatenschap volgens bijzondere regels worden afgewikkeld (vereffeningsprocedure). Dat is iets meer werk voor de erfgenamen dan bij zuivere aanvaarding en brengt wat extra kosten (rechtbank) met zich mee. Het is belangrijk dat dit proces goed verloopt. Anders loopt u de kans de schulden uit de erfenis uit eigen zak te moeten betalen.

Rol notaris

De notaris kan u hierbij helpen. Het is ook mogelijk de notaris tot vereffenaar te benoemen.

Aan de slag

Gaat het om de afwikkeling van een eenvoudige nalatenschap? Maak dan gebruik van dit stappenplan. U moet de nalatenschap wel volgens bepaalde regels afwikkelen (vereffening).

Bekijk de animatie over beneficiair aanvaarden (1:19 min)

Keuze doorgeven bij de rechtbank

Als u beneficiair wilt aanvaarden, dan legt u een schriftelijke verklaring af bij de rechtbank. Dit kunt u ook met een volmacht via uw notaris regelen. Dan hoeft u niet zelf naar de rechtbank. Voor een verklaring bij de rechtbank betaalt u 155 euro griffierecht.

Als een laag inkomen heeft, hoeft u misschien geen griffierecht te betalen. Dan heeft u een inkomensverklaring nodig. U vraagt die aan bij de raad voor de rechtsbijstand. Geef de inkomensverklaring aan de notaris of neem die mee als u zelf naar de rechtbank gaat. Dan weet de rechtbank dat de verklaring voor u kosteloos is.

De website van de Rechtspraak biedt meer informatie over de vereffeningsprocedure met voorbeeldformulieren en -brieven. Kijk op www.rechtspraak.nl

Wat vroegen anderen

Dat is mogelijk en het bespaart u tijd en geld. Bij de kantonrechter betaalt u griffierecht per aanvraag en niet per persoon. (127 euro, tarief 2019). Meer informatie op de website van de Rechtspraak.

Nee. Erfgenamen jonger dan 18 jaar kunnen kiezen tussen beneficiair aanvaarden en verwerpen van een erfenis. Hiermee zijn ze beschermd tegen eventuele schulden. De kantonrechter moet toestemming geven voor verwerpen. De wettelijk vertegenwoordiger van het kind regelt dit.
Wordt binnen drie maanden geen keuze doorgegeven, dan aanvaardt de minderjarige de erfenis automatisch beneficiair.

  • Het is een lastiger proces dan bij een erfenis zuiver aanvaarden. Maar als de kans groot is dat u schulden gaat erven, is het verstandig dit proces toch aan te gaan.
  • Het is belangrijk dat de vereffeningsprocedure goed wordt doorlopen. Anders loopt u de kans als erfgenaam toch zelf de schulden uit de erfenis te moeten betalen.

Goed om te weten: uitkering, toeslagen en pensioen

  • Als u een bijstandsuitkering heeft of in de schuldsanering zit, dan moet u uw erfenis melden.
  • Bij zorgtoeslag, een studiebeurs of huurtoeslag kan de erfenis van invloed zijn op uw toeslag of beurs.
  • Een erfenis heeft geen gevolgen voor een pensioen en AOW-uitkering.

Erfgenaam jonger dan 18

Om hen te beschermen tegen eventuele schulden kunnen minderjarigen kiezen tussen beneficiair aanvaarden en verwerpen van een erfenis. Bij minderjarigen moet de kantonrechter toestemming geven voor verwerpen. De wettelijk vertegenwoordiger van het kind regelt dit. Wordt binnen drie maanden geen keus doorgegeven, dan aanvaardt de minderjarige de erfenis automatisch beneficiair.

Op de website van de Rechtspraak staat een handig stappenplan voor minderjarige erfgenamen die kiezen voor beneficiar aanvaarden.
Kijk op www.rechtspraak.nl