Erfenis zuiver aanvaarden

Als u kiest voor zuivere aanvaarding van de nalatenschap, dan erft u alle bezittingen en schulden, samen met eventuele andere erfgenamen.

De erfgenamen zijn ook samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Heeft u eenmaal de erfenis aanvaard, dan kunt alleen bij hoge uitzondering op deze keuze terugkomen. Dat kan als er achteraf hoge schulden blijken te zijn waarvan u niets wist en ook niet had kunnen weten. U moet daarvoor naar de rechter. Als u niets heeft gedaan om te onderzoeken of er schulden zijn, kunt u niet op uw keuze terugkomen.

Wilt u niet aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van de overledene? Dan kunt u de erfenis ook beneficiair aanvaarden of zelfs verwerpen.

Keuze doorgeven

Als u officieel wilt aanvaarden, kun u daarvoor naar de griffie van de rechtbank. U kunt uw keuze voor zuivere aanvaarding ook via ondertekening van een verklaring van aanvaarding bij de notaris vastleggen.

Pas op: per ongeluk zuiver aanvaarden

Als u nog niet zeker weet of u zuiver wilt aanvaarden, pas dan op dat u zich niet als erfgenaam gedraagt. Bijvoorbeeld door:

  • waardevolle spullen van de overledene mee naar huis te nemen, zonder dat u op papier vastlegt dat u ze alleen voor veiligheid meeneemt;
  • een schuldeiser te betalen met geld uit de nalatenschap of met eigen geld (begrafeniskosten mag u wel betalen);
  • geld op te nemen van de gezamenlijke rekening.

Op het moment dat u door uw gedrag een erfenis (per ongeluk) aanvaardt, aanvaardt u de erfenis mét eventuele schulden. Denk bijvoorbeeld aan een koophuis dat een lagere verkoopwaarde heeft dan de openstaande hypotheekschuld. Het gevaar bestaat dat u de restschuld uit eigen zak moet betalen.

Goed om te weten: uitkering, toeslagen en pensioen

  • Als u een bijstandsuitkering heeft of in de schuldsanering zit, dan moet u uw erfenis melden.
  • Bij zorgtoeslag, een studiebeurs of huurtoeslag kan de erfenis van invloed zijn op uw toeslag of beurs.
  • Een erfenis heeft geen gevolgen voor een pensioen en AOW-uitkering.

Erfgenaam jonger dan 18

Om hen te beschermen tegen eventuele schulden kunnen minderjarigen niet zuiver aanvaarden. Zij kunnen kiezen tussen beneficiair aanvaarden en verwerpen van een erfenis.