Erfenis verwerpen

Als u een erfenis verwerpt, dan krijgt u niets uit de nalatenschap, ook geen fotoboeken of brieven. U bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden. U bent niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Wilt u wel iets krijgen uit de nalatenschap of betrokken zijn bij de afwikkeling, maar niet aansprakelijk zijn voor eventuele schulden? Dan kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden.

Redenen om te verwerpen

  • De nalatenschap bevat meer schulden dan vermogen.
  • U wilt niets te maken hebben met de nalatenschap (omdat u bijvoorbeeld ruzie had met de overledene).
  • U heeft ruzie met de andere erfgenamen.

Wie krijgt uw erfdeel als u verwerpt?

  • Bij een testament: uw erfdeel gaat naar de andere erfgenamen in het testament (tenzij er in het testament iets anders staat).
  • Zonder testament: uw erfdeel gaat naar de wettelijke erfgenamen na u. Bijvoorbeeld uw kinderen als u die heeft. Uw kinderen kunnen de erfenis ook verwerpen.

Keuze doorgeven bij de rechtbank

Als u de erfenis wilt verwerpen, dan legt u een schriftelijke verklaring af bij de rechtbank. Dit kunt u ook met een volmacht via uw notaris regelen. Dan hoeft u niet zelf naar de rechtbank. Voor een verklaring bij de rechtbank betaalt u 134 euro griffierecht (tarief 2023).

De website van de Rechtspraak biedt uitgebreide informatie over en modelformulieren voor het verwerpen van een nalatenschap. Ga naar www.rechtspraak.nl

Erfgenaam jonger dan 18

Om hen te beschermen tegen eventuele schulden kunnen minderjarigen kiezen tussen beneficiair aanvaarden en verwerpen van een erfenis. Bij minderjarigen moet de kantonrechter toestemming geven voor verwerpen. De wettelijk vertegenwoordiger van het kind regelt dit. Wordt binnen drie maanden geen keus doorgegeven, dan aanvaardt de minderjarige de erfenis automatisch beneficiair.

Op de website van de Rechtspraak vindt u een stappenplan en modelformulieren voor het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige.
Ga naar www.rechtspraak.nl