Notariële akte of zelf regelen

Soms is een bezoek aan de notaris wettelijk verplicht, bijvoorbeeld bij de koop of verkoop van uw huis en het opstellen van een testament. In andere situaties kunt u zelf kiezen hoe u uw zaken wilt vastleggen: langs de notaris voor een officiële akte of samen met eventuele betrokkenen een onderhandse akte opstellen.

Officieel regelen met een notariële akte

Een notariële akte is een bindende, rechtsgeldige afspraak op papier. De akte biedt houvast als omstandigheden veranderen of als er een verschil van mening is. Iedereen moet zich houden aan de afspraken in de akte.

Kenmerken notariële akte

Van een notariële akte staat vast dat het document:

 • echt is;
 • een vaste datum heeft;
 • gelezen, begrepen en ondertekend is door de betrokkenen (niet meer is gewijzigd na ondertekening).

Voordelen notariële akte

 • De notaris is juridisch specialist. U kunt ervan uitgaan dat alles in de akte juridisch klopt.
 • De identiteit en wilsbekwaamheid van de betrokkenen is door de notaris vastgesteld.
 • Een akte die is gemaakt door een notaris, geldt als bewijs in de rechtszaal.
 • Een akte kan nooit kwijtraken, want deze ligt in de (digitale) kluis bij de notaris.
 • Bij sommige zaken die je regelt in een notariële akte gelden er fiscale voordelen, bijvoorbeeld bij samenwonen en een testament.

Notariële akte eeuwig bewaard

Elke akte blijft eeuwig bewaard; eerst bij uw notaris, vervolgens bij diens opvolgers. U krijgt een kopie van de akte mee naar huis.

Bekijk de animatie over de notaris (1:07 min)

Wie tekent de notariële akte?
Een notariële akte wordt getekend door een notaris of toegevoegd notaris.
Een kandidaat-notaris mag alleen tekenen als hij of zij is aangewezen als waarnemer van de notaris. Tijdens de waarneming heeft de kandidaat-notaris dezelfde rechten, bevoegdheden en verplichtingen als een notaris.
Meer over notaris, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris

Zelf regelen met een onderhandse akte

Bij een schenking of samenwonen is het slim om afspraken op papier te zetten. Dat kunt u doen met een notariële akte, maar u kunt het ook zelf of samen met eventuele betrokkenen regelen in een ‘onderhandse akte’. Een onderhandse akte heeft een paar nadelen:

 • Ontstaat er ruzie? In de rechtbank staat u met een notariële akte sterker dan met een onderhandse akte.
 • Uw voorwaarden zijn niet in beton gegoten. Iemand die zich benadeeld voelt kan de voorwaarden aanvechten.
 • Over de wilsbekwaamheid van een van de ondertekenaars van een onderhandse akte kan discussie ontstaan.
 • Een onderhandse akte kan kwijtraken.